+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Audyt względem oczekiwań klienta


AUDYTY


Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której firmy zmuszone są podnieść jakość swoich procesów względem oczekiwań potencjalnych klientów.

Cel biznesowy jest klarowny – podpisanie umowy z nowym klientem. Dzięki naszemu wsparciu wiele firm efektywnie wdrożyło rekomendacje oraz pozyskało zdecydowanie szersze portfolio Klientów, co za tym idzie, zwiększyło wykorzystanie swoich zdolności przetwórczych. Pracujemy na indywidualnych zakresach audytowych całkowicie dopasowując zakres naszych usług do potrzeb i oczekiwań.

Dla przykładu, w styczniu 2017 roku zrealizowaliśmy taki audyt dla Klienta mającego 30 pracowników produkcyjnych, pracujących na dwóch zmianach. Zakres audytu wymagał wdrożenia pełnej transparentności procesów produkcyjnych, wizualizacji oraz identyfikowalności partii produkcyjnych (od 5 do 100 sztuk) w całym strumieniu wartości.

W wyniku audytu wstępnego, przeprowadzonego przed rozpoczęciem wspólnych działań nasz przyszły Klient otrzymał wynik w kategorii D (A – bardzo dobra jakość, B – dobra jakość, C – zdecydowanie do poprawy, D – poziom nieakceptowalny) dla 19 z 32 kryteriów audytowych, z pozostałych zaś wynik był na poziomie B lub C.

Działania rozpoczęliśmy od wizji lokalnej na procesach produkcyjnych oraz ustalenia celów dla współpracy w terminie najbliższych 8 tygodni, a więc do momentu audytu końcowego. Rozpoczęte działania skutkowały zmapowaniem procesu, ustaleniem docelowego Lead Time’u (czasu przetwarzania) oraz opracowaniem zakresu działań krótkoterminowych (do audytu) i długoterminowych (na okres kolejnych dwóch lat). Działania krótkoterminowe obejmowały takie zagadnienia jak wdrożenie Kaizen, a więc metodologii umożliwiającej zaktywizowanie pracowników do zgłaszania wniosków usprawniających, wdrożenie 5S oraz Kanban w celu wzrostu transparentności procesów produkcyjnych. W dalszych krokach wdrożyliśmy aspekty zarządzania wizualnego wraz ze wskaźnikami produkcyjnymi w trzech perspektywach: jakości, terminowości realizacji oraz w aspekcie kosztów produkcji. Rozpoczęliśmy kształtowanie przywództwa poprzez klarowną komunikację wizji, misji i celów strategicznych stojących przed organizacją. Powyższe działania doprowadziły do osiągnięcia podczas końcowego audytu 28 z 32 punktów w skali A, 3 punktów w skali B oraz jednego w skali C.

Po okresie czterech miesięcy nasz Klient rozpoczął współpracę ze swoim Klientem, dzięki której w październiku 2018 roku zatrudnienie wzrosło o 30% a wartość obrotów uległa podwojeniu.

Do dzisiejszego dnia współpracujemy z Klientem kreując w jego procesach potrzebę nieustannej redukcji strat produkcyjnych, logistycznych i zarządczych (MUDA) i zamieniając czas ten w wartość dodaną.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie