+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

 

Projekty wdrożeniowe to działania operacyjne zmierzające do realizacji wyznaczonego celu, często zdefiniowanego przez Klienta.

Mogą one dotyczyć działań na konkretnych procesach, poprzez wybrane obszary firmy aż po całkowitą jej transformację.

Oferujemy rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie opracowanych i przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do własnych potrzeb.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie naszych trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej projektów biznesowych do specyfiki branży i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Wspieramy projekt od samego początku tj. od idei, poprzez wdrożenie, szkolenie aż po nadzór po to, aby zmiana na trwałe zakorzeniła się w organizacji.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.