Oferta Smart Lean

Transformacje

PROJEKTY WDROŻENIOWE LEAN

Wspieramy naszych klientów w kompleksowych wdrożeniach systemów zarządzania opartych na Lean Management.

Począwszy od audytu zerowego, definiowania dokładnego zakresu transformacji przez wdrożenie i proces stabilizacji. Warto tu wspomnieć o perspektywie czasowej, niezbędnej do pełnej transformacji którą szacuje się na okres od 2 do 5 lat.

W trakcie transformacji rozwijamy nie tylko obszary produkcyjne, lecz również funkcje wspierające takie jak jakość, planowanie, utrzymanie ruchu, technologie, R&D, zakupy czy też te bliższe klientowi zewnętrznemu a więc marketing, sprzedaż czy biura obsługi klienta.

Wszystkie działania realizowane są przy ścisłej współpracy z działem zasobów ludzkich (Lean HR), tak by dostarczyć niezbędne kompetencje w organizacji zapewniające jej bezpieczeństwo procesowe i pełną sukcesje dla każdego stanowiska zarządczego.

Kompleksowa transformacja organizacji realizowana jest w oparciu o wizje i misje Klienta oraz o trwałe cele biznesowe. Transformacja wymaga powiązania celów operacyjnych z celami biznesowymi, zapewnia eliminację patologii biznesowych takich jak silosowość organizacji, niespójność komunikacji czy brak celów zespołowych
i indywidualnych (powiązanych z celami organizacji. Kompleksowa transformacja wymaga zaangażowania wszystkich osób, w tym również właściciela/zarządu.

Bezpieczeństwo
procesowe
i sukcesja

Transfer
know-how

Lean
Leadership

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.