+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

 

Przed przystąpieniem do działań optymalizacyjnych jak i wdrażania narzędzi Lean w organizacji powinniśmy mieć zbudowaną podstawę w postaci wiedzy teoretycznej.

Najlepszą formą realizacji są zajęcie w formie szkoleń oraz warsztatów.

Zapewniają nam one zarówno wiedzę teoretyczną jak i zajęcia praktyczne, często realizowane na własnym procesie. Daje nam to dodatkową motywację, gdyż działanie „we własnym ogródku” pozwala nam lepiej zrozumieć wdrażane idee.

Realizowane przez nasze warsztaty praktyczne mają charakter dedykowany. Program dopasowywany jest do specyfiki grupy i potrzeb organizacji. Każde szkolenie poprzedza identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, które są podstawą wszelkich czynności związanych z rozwojem pracowników.

Dzięki takiemu podejściu zapewniamy wysoką efektywność szkolenia oraz satysfakcję Klienta.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.