+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Kultura Lean Management


SZKOLENIA LEAN / WARSZTATY LEAN


To co stanowi przewagę konkurencyjną to zdolność pracowników organizacji do szybszego uczenia się od konkurencji.

Z całym szacunkiem dla twardych narzędzi Lean Management, jednak to kultura lean i postawy kadry zarządzającej przesądzają o sukcesie lub porażce we wdrażaniu Lean Management.

0%

czas na teorię

0%

praktycznych działań w procesach

Począwszy od najwyższej kadry kierowniczej a skończywszy na pierwszym przełożonym procesu produkcyjnego wymagane są odpowiednie postawy przejawiające się poprzez:

 • poszukiwanie winy w procesie a nie w pracowniku,
 • zadawanie otwartych, naprowadzających pytań,
 • zwięzłe podsumowanie każdej rozmowy i uzgodnienia,
 • zdolność do zrozumienia powodów sprzeciwu,
 • stabilność emocjonalną i zdolność do zachowania równowagi w życiu (work-live balance),
 • ciągłą pomoc bezpośrednio podległym pracownikom,
 • ciągłe dawanie i wymaganie od przełożonych informacji zwrotnej,
 • eliminację mikro-zarządzania w procesie zarządczym,
 • rozwijanie elastyczności podległej kadry,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (relacje) i cyfry (proces),
 • zdolność do identyfikacji i eliminacji/redukcji marnotrawstwa w procesach.

Liczby nie kłamią

0%

Przed optymalizacją

0%

Po optymalizacji

Przed rozpoczęciem wdrożeń kultury Lean Management, tylko 20% pracowników kadry zarządzającej prezentowało minimum 80% wymaganych postaw. Po wdrożeniu pełnego procesu „szkoleń” przedstawionych poniżej, 100% z nich prezentowało minimum 80% wymaganych postaw.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie