+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Gemba Coaching


KULTURA LEAN MANAGEMENT

Masz wrażenie, że pomimo znacznych nakładów na szkolenia twojej kadry zarządzającej, efekty są co najmniej niezadawalające? Jaka jest tego przyczyn? Dlaczego godziny spędzone na salach szkoleniowych nie przekładają się wprost na mierzalne rezultaty widoczne na procesie? Od czego zależy skuteczne zaimplementowanie zdobytej wiedzy podczas szkolenia? Odpowiedz jest prosta! Nauka przez działania w rzeczywistych procesach.

 

 

 

 

Wielokrotnie podczas szkoleń prowadzonych na salach szkoleniowych, padają stwierdzania: „Ok. świetne szkolenie, ale… u nas to się nie uda, my jesteśmy specyficzni”. I w tej sytuacji właśnie naprzeciw wychodzi Gemba coaching. Słowo gemba oznacza miejsce dodawania wartości, czyli zazwyczaj obszar produkcyjny, zaś coaching to metoda opierająca się na sztuce zadawania odpowiednich pytań w konkretnej sytuacji procesowej.

 

Co to jest Gemba coaching?

Sesje gemba coching odbywają się na rzeczywistych procesach naszych klientów. W trakcie indywidualnej sesji trener Smart Lean uczestniczy w rutynowych działaniach pracownika firmy, obserwuje proces i na bieżąco zadaje otwarte naprowadzające pytania, mające nakłonić uczestnika do refleksji i stosowania technik i narzędzi, z które pracownik już zna w teorii.

 

Komu dedykowane są sesje gemba coaching?

Zazwyczaj projekty tego typu, dotyczą osób zarządzających w organizacji, czyli wszystkich którzy maja wpływ lub organizują pracę innych. Są to kierownicy, z różnych szczebli zarządzania, zaczynając od liderów, brygadzistów, a kończąc na właścicielach firm czy prezesach. W naszym bogatym portfolio projektów tego typy, współpracowaliśmy również z funkcjami wpierającymi produkcję, czyli inżynierami procesu, kontrolą jakości, działem utrzymania ruchu czy też administracją.

 

W jakich procesach metoda Gemba coching jest skuteczna?

W zasadzie w każdym procesie, czy jest to produkcja, sprzedaż, logistyka czy administracja trening na stanowisku pracy, z udziałem doświadczonego konsultanta daje wymierne korzyści. W trakcie sesji ekspert Smart Lean dąży do maksymalnego zaangażowania swojego podopiecznego w proces identyfikacji potencjalnych sytuacji problemowych lub niezgodnych, naprowadza go na potencjalne rozwiązania i zachęca do używania poznanych narzędzi.

 

Jakie kompetencją są rozwijane w trakcie sesji Gemba Coaching?

Bazujemy na twierdzeniu, że aby skutecznie wdrożyć filozofię Lean Management, konieczne jest rozwijanie zarówno twardych umiejętności pracowników (narzędzia Lean), jak i kompetencji miękkich. Dlatego w trakcie sesji Gemba Coaching koncentrujemy się właśnie na tych dwóch obszarach. Wybrane aspekty doskonalenia widnieją poniżej:

 • Umiejętność rozpoznawania strat w procesie,
 • Standardy zarządzania produkcją (5S, SFM, SMED itd.),
 • Jakość procesów i produktów,
 • Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Balansowanie procesów produkcyjnych,
 • Umiejętne instruowanie pracowników,
 • Ograniczenie mikrozarządzania,
 • Komunikacja, przepływ informacji,
 • Postawy przywódcze i motywacja,
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań,
 • Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • Zarządzanie kompetencjami w obszarze,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kompetencyjnego,
 • Kreowanie swojego zastępcy.

 

Jakie korzyści?

Gamba coaching umożliwia wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym pracowniku. Dzięki zastosowaniu metody na stanowisku pracy, efekty są widoczne już po kilku sesjach z konsultantem. Gemba Coaching to świetne połączenie tradycyjnie zdobywanej wiedzy z treningiem w rzeczywistych warunkach i na realnych problemach. Skuteczność tej metody jest nieporównywalnie większa niż tradycyjne zajęcia w salach szkoleniowych.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.