Oferta Smart Lean

Opis

1
Standaryzacja pracy w logistyce
2
Planowanie pracy i rozwiązywanie problemów w logistyce
3
Podstawy zarządzania w logistyce
4
Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC)
6
FMEA (produktu i/lub procesu)
7
Logistyka wewnętrzna
8
Planowane Utrzymanie Ruchu (TPM)
9
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (TPM)
10
Redukcja czasu przezbrojeń (SMED)
11
Zapobieganie błędom (Poka – Yoke)
13
Przepływ jednej sztuki (One-Piece-Flow)
14
Efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji (EPEC)
15
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)
16
Rozwiązywanie problemów (Problem Solving)
17
Kaskadowanie celów (Police Deployment/Hoshin Kanri)
18
Zarządzanie produkcją (Shopfloor Management)
19
Kompetencje lidera produkcji
20
Budowanie relacji w zespole (TWI – Job Relations)
22
Doskonalenie metod pracy (TWI – Job Methods)
23
Podstawy Lean – Lean Basic
24
Instruowanie pracowników (TWI – Job Instructions)

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.