Oferta Smart Lean

5S - Organizacja środowiska pracy

Z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno w środowisku produkcyjnym, administracyjnym, usługowym jak
i w laboratoryjnym. Warsztaty zaprojektowane są zgodnie z zasadą Pareto, a więc 20% czasu na sali, 80% na rzeczywistym obszarze. Podstawowe narzędzie, które prawidłowo zastosowane pozwala na osiągnięcie wzrostu efektywności pracy na stanowiskach roboczych nawet do 70% przy jednoczesnej redukcji obciążenia dla pracowników nawet o 50%.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.