+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM


Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (z ang. Autonomous Maintenance) jest elementem szeroko rozumianej filozofii TPM (Total Productive Maintenance), której głównym celem jest efektywne zarządzanie parkiem maszynowym w celu osiągnięcia zerowego poziomu awarii, braków oraz wypadków przy pracy. Działania w ramach TPM koncentrują się na dwóch obszarach; człowiek i maszyna.

Zatrzymanie maszyny spowodowane awarią zazwyczaj jest konsekwencją niewłaściwego dbania i eksploatacji urządzenia. Ale kto za to powinien odpowiedzieć? Czy aby na pewno tylko Dział Utrzymania Ruchu jest odpowiedzialny za dostępność parku maszynowego? Takie przeświadczenie niestety, funkcjonuje nadal w wielu organizacjach. Co zrobić żeby ten stereotyp przełamać i ograniczyć koszty niskiej dostępności i awarii maszyn? Z pomocą przychodzi Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (AM).

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM w praktyce

W pierwszym obszarze („człowiek”), zadaniem TPM jest zwiększanie efektywności pracowników poprzez poszerzanie ich umiejętności i wiedzy – co jest zwiane ze zwiększaniem ich odpowiedzialności i szerszym delegowaniu uprawnień. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani w swoja pracę, potrafią właściwie interpretować zaistniałą sytuację a co za tym idzie samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje.

Z perspektywy „maszyn” działania koncentrują się na poprawie  efektywności procesów produkcyjnych, w szczególności optymalizacji systemu utrzymaniu ruchu oraz poprawie  a następnie utrzymaniu wysokiej dostępności i wydajności maszyn.

Dział utrzymania ruchu współpracuje  z użytkownikami maszyn, przekazywane są informacje, wspólnie planowane  są działania.  Poprzez lepsze poznanie maszyn operatorzy wraz z pracownikami utrzymania ruchu wspólnie prowadzą ich konserwacje i sugerują usprawnienia.  Służby utrzymania ruchu ewoluują  od stanu „gaszenia pożarów” w kierunku prewencyjnego utrzymania ruchu, dzięki czemu rośnie dostępność maszyn, oraz ich niezawodność, co pozwala zwiększyć produkcje i zmniejszyć koszty wytwarzania.

 

Autonomiczne utrzymanie ruchu TPM

Rys. Filary Total Productive Maintenance (Autonomiczne utrzymanie ruchu TPM)

 

Jak działa autonomiczne utrzymanie ruchu TPM

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu to proces w którym głównym założeniem i fundamentem jest współpraca działu utrzymania ruchu z pracownikami obsługującymi maszyny. Wypracowanie właściwych relacji i podział ról pomiędzy nimi jest kluczowe w procesie właściwego dbania o stan maszyn, czego konsekwencją jest zmniejszenie częstotliwości występowania awarii a także czasu ich trwania.

Relacje te możemy przyrównać do współpracy kierowcy i warsztatu serwisowego. Kierowca jako użytkownik pojazdu wykonuje podstawowe czynności eksploatacyjne (codziennie sprawdza stan płynów i je uzupełnia, kontroluje ciśnienie w oponach i stan ogumienia itd.) oraz dba o czystość pojazdu. Kierujący w razie wystąpienia jakiś niepokojących symptomów (stuki, luzy, piski) z reguły niezwłocznie udaje się do warsztatu samochodowego, że bym tam zdiagnozować i usunąć usterkę. Pozostaję ostatni obszar współpracy pomiędzy warsztatem i kierowcą. To planowane okresowe przeglądy auta, na które udajemy się do warsztatu serwisowego lub stacji diagnostycznej.

Analogicznie powinniśmy postępować w przypadku eksploatacji maszyn produkcyjnych. W Autonomicznym Utrzymaniu Ruchu to operator jako „właściciel” maszyny dba o jej czystość oraz dokonuję codziennej inspekcji urządzenia korzystając z ustalonych standardów. Może również uczestniczyć w prostych smarowaniach i dokręcaniu luzów. Ponadto niezwłocznie zgłasza zauważone usterki oraz nieprawidłowości w działaniu maszyny do  DUR- u oraz dba oto żeby zaplanowane przeglądy maszyny odbywały się zgodnie z planem.

Dzięki takiemu rozłożeniu odpowiedzialności pomiędzy DUR a operatora maszyny, dział techniczny ma znacznie więcej czasu na działania związane z Planowanym Utrzymaniem Ruchu (PM -z ang. Planned Maintenance).

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM / Szkolenie i warsztaty

Uczestnicy naszego warsztatu określą częstotliwości poszczególnych czynności, sposób ich realizacji oraz wypracują metodę prostej i skutecznej komunikacji pomiędzy produkcją a działem utrzymania ruchu. Dział produkcyjny również ma przypisaną rolę w procesie TPM. Uczestnicy na rzeczywistym procesie wypracują̨ plany inspekcji oraz konserwacji parku maszynowego.

Uczestnicy:

  • Poznają 7 kroków Autonomicznego Utrzymania Ruchu
  • Zrozumieją rolę operatorów w procesie utrzymania ruchu
  • Poznają wizualne standardy autonomicznego utrzymania ruchu
  • Poznają wskaźniki MTBF i MTTR oraz zasady komunikacji z działem utrzymania ruchu
  • Poznają model doskonalenia PDSA i PDCA

Kompleksowe wdrożenie TPM znacząco wpływa na zwiększenie dostępności maszyn oraz zmniejsza częstotliwość występowania awarii oraz czas jej usunięcie. A to w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla organizacji.

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – Zapraszamy do współpracy.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie