+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji (EPEC)


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT


Efektywne planowanie procesów produkcyjnych to nie lada wyzwanie, zważywszy na coraz bardziej wymagający rynek i zróżnicowane oczekiwania klientów, które zmuszają nas do bycia coraz bardziej elastycznym.  Z drugiej strony większe partie, dłuższe przebiegi produkcyjne i większe zamówienia mają na celu minimalizację kosztów wytwarzania i maksymalizację wykorzystania kluczowych zasobów. Jak pogodzić ze sobą nacisk ze strony rynku, z naciskiem na maksymalizowanie wykorzystywania zasobów?

 

Zmienny popyt na rynku zmusza nas do ciągłego kontrolowania poziomu zapasów a w konsekwencji do zmiany planu produkcji w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Skoro zmienność popytu i tak zmusza nas do ciągłej zmiany planu, to dlaczego nie zacząć produkcji w mniejszych partiach w sposób zaplanowany i w pełni kontrolowany? Narzędziem które to umożliwia jest EPEC (Every Part Every Cycle). Celem wprowadzenia EPEC jest wprowadzenie produkcji elastycznie reagującej na popyt na rynku wykorzystując logikę przepływu produkcji i dążenie do zbudowania przepływu doskonałego.

Przepływ doskonały to produkcja i dostarczanie takich wyrobów, jakich żąda rynek. Oznacza to zdolność to dostosowywania wyrobów, zasobów do zmieniających się potrzeb, mimo występujących zmienności. Produkcja taka odbywa się w możliwie najmniejszych partiach czyli po jednej sztuce .

Jak to zrobić?

Odpowiedzią na to pytanie jest wprowadzenie poziomowanej produkcji wykorzystującej stałe cykle produkcyjne konkretnych asortymentów. Żeby to zrobić należy przeanalizować procesy sprzedażowe i ustalić, wydzielić strumienie planistyczne dla konkretnych grup produktów. To znacznie ułatwia planowanie produkcji i odpowiednią koncentrację na odpowiednich rodzinach produktów. Pomocnym narzędziem w tym wypadku jest metoda Sita Glendaya.

 

EPEC krok po kroku

Punkt początkowy – produkcja w partiach

Punktem startowym jest koncepcja produkcji w partiach (logika partii). Produkcja w partiach przez maksymalnie długi czas w celu zminimalizowania liczby przezbrojeń i zmaksymalizowaniu efektywności linii.

 

 

Krok 1 – produkcja dwa razy w miesiącu

Zmniejszenie o połowę rozmiaru partii. Wynikiem tego są identyczne cykle – ta sama sekwencja produkcyjna i identyczne ilości. Zasada ta nosi nazwę „każdy produkt w każdym cyklu” (EPEC).

 

 

Krok 2 – produkcja tygodniowa

Ponowne zmniejszenie o połowę rozmiaru partii z zachowaniem zasady – ta sama sekwencja produkcyjna i identyczne ilości.

 

 

Krok 3 – produkcja każdego dnia

Kolejny krok to przejście do jednodniowego cyklu produkcyjnego.

W tym przypadku proces produkcyjny każdego z wyrobów przebiegał pozornie w sposób nieprzerwany (ciągły).

 

 • Jedna partia na dzień
 • Identyczna sekwencja
 • Każdy produkt każdego dnia

 

Krok 4 – produkcja o stałej wielkości

Kolejny krok rozpoczyna likwidację sekwencji produkcyjnych. Rozpoczynamy produkcję wszystkich typów w najmniejszych możliwych partiach. Jest to produkcja „stałych ilości w zróżnicowanej sekwencji”.

 

 

Krok 5 – przepływ jednej sztuki

Następny krok to produkcja w partiach wielkości jednej sztuki.

 

Korzyści z wprowadzenia EPEC

 • Zdyscyplinowane podejście do planowania produkcji – mniej „gaszenia” pożarów,
 • Powtarzanie sprawia, że z upływem czasu, wykonując te same czynności, w tym samym czasie, w każdym pojedynczym cyklu stajemy się coraz lepsi,
 • Skupiamy się na wąskich gardłach i ich eliminacji,
 • Szczupły przepływ prowadzi w naturalny sposób do ciągłego doskonalenia,
 • Poprawa przewidywalności dostaw,
 • Lepszy proces komunikacji i współpracy zespołów.
 • Obniżenie kosztów wyrobów,
 • Odstąpienie od wydatków inwestycyjnych na dodatkowe wyposażenie,
 • Mniej zamieszania i nieporozumień, mniejsza niepewność, wyższe morale pracowników.

 

Jak my to robimy?

Przeprowadzimy efektywne warsztaty w twojej organizacji, których celem jest:

 • Zrozumienie istoty EPEC
 • Poznanie zasad planowania wg. metody EPEC
 • Poznanie wpływu planowania na poziom magazynów wyrobów gotowych

 

Uczestnicy dowiedzą̨ się jak planować́ w stałych cyklach i utrzymywać́ dzięki temu niski poziom zapasów zarówno wyrobów gotowych jak i surowców, komponentów i produkcji w toku.

Ponadto uczestnicy poznają zależność pomiędzy zamrożonym kapitałem a uruchomieniem produkcji w cyklach produkcyjnych, zrozumieją jak planowanie wg. EPEC zwiększa dostępność produktów dla klienta zewnętrznego redukując jednocześnie poziom magazynów w całym strumieniu produkcji, poznają podstawowe zadania planisty produkcji w systemie produkcji jednostkowej/małoseryjnej, poznają model doskonalenia PDSA i PDCA.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie