+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

KAIZEN – System sugestii pracowniczych


Warsztat oparty na drodze dotarcia do faktycznie działającego systemu pracowniczych sugestii, wynikającego
z oddolnego zaangażowania pracowników. Ukazuje kluczowe czynniki do osiągnięcia sukcesu tj. rolę kadry zarządzającej oraz nadrzędną wartość procesu komunikacji i zamykania informacji zwrotnej. Warsztat w całości oparty na case study z polskiego biznesu, w którym zwrot finansowy z procesu liczony jest na poziomie mln złotych rocznie.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.