Oferta Smart Lean

Kaskadowanie celów (Police Deployment/Hoshin Kanri)

Efektywne kaskadowanie celów stanowi jeden z większych problemów w każdej z organizacji. Z jednej strony chcemy zachować przełożenie wizji i misji organizacji na każde stanowisko pracy, z drugiej mieć zachowaną pełną realizację celów strategicznych organizacji bez budowania silosowości w organizacji. Cele powinny być spójne, nie wykluczające się pomiędzy działami/funkcjami, a wręcz się wzmacniające i budujące poczucie wspólnego dążenia do realizacji jednego ściśle określonego celu – realizacji misji organizacji. Wskaźniki operacyjne winny stanowić jedynie informacją zwrotną dla zespołu, czy idziemy we właściwym kierunku i pozwolić nam podjąć rzetelną, opartą na faktach decyzję co dalej powinniśmy zrobić. Odpowiedź na pytanie „SO WHAT?” stanowi klucz do sukcesów w przestrzeni operacyjnej i finansowej.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.