+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Logistyka wewnętrzna


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Jeżeli chcesz, aby twoja organizacja funkcjonowała zgodnie z zasadami LEAN oraz na jak najwyższym poziomie organizacji gospodarki materiałowej to zagadnienie logistyki wewnętrznej powinno być Ci dobrze znane.

 

Organizacja logistyki wewnętrznej to jeden z ważniejszych elementów w procesie działania całej organizacji.

Jest to usystematyzowany sposób dostarczania materiałów, surowców, produktów na stanowiska produkcyjne (z magazynu lub z innych procesów) określający metody, ilości oraz terminy dostaw.

Dostawy części i materiałów z magazynu na stanowiska produkcyjne wymagają stworzenia efektywnego systemu, na który składają się zarówno właściwie zorganizowany magazyn, jak i optymalne ścieżki transportu na hali produkcyjnej.

 

Wydawanie materiału powinno odbywać się w małych ilościach natomiast ich transport powinien być realizowany przy użyciu specjalnych „ciągników” bądź wózków ręcznych kursujących wg ustalonego rozkładu jazdy i po specjalnie wyznaczonych trasach.

 

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • analizować, oceniać i optymalizować procesy w obrębie logistyki wewnętrznej,
 • definiować ilości materiałów, surowców potrzebnych na stanowiskach pracy (supermarkety),
 • tworzyć miejsca odkładcze: regały, stojaki,
 • budować harmonogram i trasy pracy MILKRUNa,
 • definiować wskaźniki logistyczne KPI celem analizy podejmowanych działań,
 • czym jest system sterowania produkcją (KANBAN), jak i kiedy można go stosować,
 • czym jest system ssący PULL.

 

Dzięki dobremu zaprojektowaniu logistyki wewnętrznej organizacja:

 • otrzyma właściwe produkty (surowiec, materiał, półprodukty) dostarczane na właściwe miejsce na produkcji we właściwej ilości i właściwym czasie,
 • zredukuje poziom zapasów materiałów i surowców i co się z tym wiąże zredukuje wielkość zamrożonego kapitału oraz miejsca potrzebnego na ich magazynowanie,
 • zredukuje czas oczekiwania na materiał oraz postoje produkcji związane z brakiem potrzebnych materiałów,
 • wyeliminuje zwroty nadwyżki dostarczonych materiałów z produkcji na magazyn.

 

 

 

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie