Oferta Smart Lean

Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)

Mapowanie Strumienia Wartości pozwala na weryfikację z lotu ptaka istniejących procesów dostarczających wartość dla Klienta. Uczestnicy przeanalizują case study oraz zmapują własny, wybrany strumień wartości. Całość warsztatów zakończy się dokładnie zdefiniowanym planem działań w celu zamknięcia zidentyfikowanych luk procesowych. Czas wdrożenia 12 tygodni.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.