+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Planowane Utrzymanie Ruchu (TPM)


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT


Warsztat dedykowany szerokorozumianym służbom utrzymania ruchu, mechanikom, inżynierom, elektrykom oraz kadrze zarządzającej działami technicznymi. Skuteczne wdrożenie TPM – PM wpływa w sposób istotny na poprawę wskaźników utrzymania ruchu a w rezultacie ma swoje odzwierciedlenie w postaci ograniczenia kosztów związanych z obsługą parku maszynowego.

Planowane Utrzymanie ruchu jest jednym filarów filozofii TPM o której więcej przeczytasz na stronie opisującej Autonomiczne Utrzymanie Ruchu. Fundamentem Planned Maintenance (PM) jest ustandaryzowanie procesu zarządzania parkiem maszynowym i niezbędnymi zasobami (części zamienne, ludzie, zarządzanie płynami eksploatacyjnymi), tak aby w skuteczny sposób ograniczyć częstotliwość występowania awarii (MTBF – Mean Time Between Failures) oraz zredukować czas awarii (MTTR – Mean Time To Rapair). Te dwa wskaźniki w znaczący sposób wpływają na dostępność maszyn i w rezultacie mają przełożenie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Główne kroki Planowanego Utrzymania Ruchu to:

1 – Ocena maszyn, ustalenie obecnych warunków, priorytetyzacja maszyn, określenie celów
2 – Przywrócenie maszynom optymalnego stanu, analiza awarii i zapobieganie ich występowaniu
3 – Zbudowanie informatycznego systemu zarządzania parkiem maszynowym
4 – Zbudowanie systemu periodycznych konserwacji i prewencji
5 – Zbudowanie systemu Predictive Maintenance
6 – Ocena Planowanego Utrzymania Ruchu

Planned Maintenace można zastosować zarówno w organizacjach posiadających rozbudowany park maszynowa jak i firmach używających  nawet jedno urządzanie. Oczywiście ilość niezbędnych zasobów w obydwu przypadkach będzie zgoła inne.

W wyniku warsztatów uczestnicy dowiedzą̨ się jak efektywnie zarządzać́ procesami remontów i przeglądów parku maszynowego. Otrzymają̨ kompendium wiedzy dotyczącej zarzadzania magazynem Utrzymania Ruchu oraz podstawowych wskaźników Planowanego Utrzymania Ruchu.

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają metodologię TPM,  zapoznają się z podstawowymi wskaźnikami Utrzymania Ruchu, zapoznają się z standardami wizualizacji i zarządzania remontami i przeglądami Utrzymania Ruchu oraz poznają model doskonalenia PDSA i PDCA.

U jednego z naszych klientów z branży FMCG   w rezultacie projektu trwającego 24 miesiące znaczącej poprawie uległy wskaźniki MTTR ( z dwóch godzin do 30 minut) i MTBF (z jednego dnia do siedmiu dni). Efektem wspólnych działań była również poprawa wskaźnika OEE (dzięki poprawie dostępności maszyny) z 78% do 85%. Skumulowane oszczędności roczne wyniosły ponad 2 mln złotych.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie