Oferta Smart Lean

Podstawy Lean – Lean Basic

Warsztat oparty na grze symulacyjnej wprowadza w tajniki procesu transformacji procesów zgodnie
z metodologią Lean Management. Wizualizuje nie tylko wpływ metod i narzędzi na wskaźniki operacyjne (KPI) oraz finansowe. Pozwala uczestnikom na własnej skórze odczuć z czym będą się zmagać w kolejnych fazach transformacji i jakie elementy są kluczowe dla odniesienia sukcesu. Ukazuje ogromne możliwości procesowe oraz potencjał
w pracy zespołowej utrzymując uczestników w napięciu do samego końca.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.