+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Podstawy zarządzania w logistyce


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Logistyka to jedno z ważniejszych zagadnień jakim musi zarządzać każda firma.

Logistyka to efektywny proces przepływu surowców, materiałów, wyrobów oraz informacji, którego celem jest zaspokojenie potrzeb klienta tj. dostarczenie odpowiedniego towaru, w zamówionej ilości, do zamówionej lokalizacji, po ustalonej cenie.

 

 

 

 

Aby skutecznie zarządzać w logistyce należy umieć identyfikować procesy oraz rozpoznawać występujące w nich marnotrawstwa.

Nasze warsztaty skierowane dla pracowników obszarów logistyki zarówno produkcyjnej jak i magazynowej.

 

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach wykorzystywanych do zarządzania procesami oraz łańcuchem dostaw tj.:

 • identyfikowanie i eliminacji 7+2 głównych marnotrawstw w procesach,
 • systemy produkcyjne m.in. JIT,
 • zarządzania zapasami przy użyciu takich metod jak MRP czy Kanban,
 • analiza zapasów zgodnie z metodami: abc, ABC, XYZ,
 • pomiar procesu używając mapowanie strumienia wartość VSM,
 • tworzenie i zarządzanie wskaźnikami KPI na swoim obszarze,
 • wizualne zarządzanie procesami logistycznymi zgodnie z SFM.

 

Wspólnie z uczestnikami dokonamy także klasyfikacji typów logistyki tj.:

 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka magazynu wyrobów gotowych,

 

oraz scharakteryzujemy każdy z nich.

 

Dzięki poznanym podczas szkolenia metodom analizy zapasów każdy uczestnik wie jak grupować materiały lub wyroby gotowe oraz poznaje techniki zarządzania odnawiania zapasu oraz zarządzania nim w organizacji jak i nie jest już tajemnicą jak opisać proces i przypisać do niego odpowiednie wskaźniki.

 

Korzyści płynące z płynnym zarządzaniem w logistyce to:

 • skrócenie czasu przejścia LT,
 • redukcja zapasów magazynowych,
 • optymalizacja powierzchni magazynowej,
 • redukcja kosztów logistycznych,
 • poprawa ergonomii pracy.

 

 

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.