Oferta Smart Lean

Podstawy zarządzania w logistyce

Warsztaty skierowane dla pracowników obszarów logistyki zarówno produkcyjnej jak i magazynowej. Dzięki poznaniu prostych metod analizy zapasów każdy uczestnik wie jak grupować materiały lub wyroby gotowe oraz poznaje techniki zarządzania odnawiania zapasu oraz zarządzania nim w organizacji. Aby skutecznie zarządzać
w logistyce należy również potrafić identyfikować procesy oraz umieć rozpoznawać w nich marnotrawstwo, dzięki warsztatom uczestnicy poznają podstawowe zasady opisywania procesów oraz ich wskaźnikowania

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.