+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Przepływ jednej sztuki One-Piece-Flow


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Chcesz poprawić poziom jakości wyrobów? Masz za duże zapasy? Zalega Ci stary towar? Chcesz przyspieszyć proces realizacji zamówień?

Zastosuj koncepcję One Piece Flow.

One-Piece-Flow to:

 1. ciągły przepływ jednej sztuki w procesie,
 2. wbudowanie jakości w proces (zero błędów jakościowych),
 3. optymalizacja procesów logistyki mająca na celu zaopatrywanie linii montażowej w komponenty i surowce.

Wszystkie te działania mają na celu redukcję kosztów, maksymalizację wydajności oraz wykrycie i natychmiastowe naprawienia każdego błędu.

Warsztaty One Piece Flow dedykowane są dla środowiska montażowego, a ich główny cel to wypracowanie na rzeczywistym procesie najbardziej efektywnej metody jego realizacji.

Uczestnicy zajęć:

 • dowiedzą się w jakich procesach jest możliwe wdrożenie One-Piece-Flow oraz jakie warunki muszą być spełnione aby można rozpocząć wdrażanie tej metodologii,
 • nauczą się analizować zakres prac na stanowiskach,
 • nauczą się balansować pracę na stanowiskach,
 • poznają również inne narzędzia Lean takie jak: Poka-Yoke, Kaizen czy 3 zasady zera błędów.

Wraz z uczestnikami sprawdzimy możliwe rozwiązania pracując na rzeczywistym procesie, zgodnie z cyklem PDCA. Z każdym dniem zauważamy poprawę wyników co dodatkowo motywuje do dalszej pracy.

Jako rezultat przeprowadzonych warsztatów organizacja otrzymuje bezpośrednie usprawnienie procesu i poprawę wyników produkcyjnych.

Praktyczne korzyści płynące z One-Piece-Flow:

 • redukcja marnotrawstw,
 • zbalansowanie stanowisk produkcyjnych,
 • skrócenie cyklu produkcyjnego,
 • eliminacja zbędnych zapasów,
 • natychmiastowe wykrycie oraz eliminacja błędów,
 • redukcja powierzchni produkcyjnej i magazynowej,
 • skrócenie czasów dostaw, zwiększenie elastyczności produkcji i spełnienie wymagań klienta,
 • doskonalenie produkcji wg zasady ciągłego przepływu.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.