+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Przepływ jednej sztuki One-Piece-Flow


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Chcesz poprawić poziom jakości wyrobów? Masz za duże zapasy? Zalega Ci stary towar? Chcesz przyspieszyć proces realizacji zamówień?

Zastosuj koncepcję One Piece Flow.

One Piece Flow to:

 1. ciągły przepływ jednej sztuki w procesie,
 2. wbudowanie jakości w proces (zero błędów jakościowych),
 3. optymalizacja procesów logistyki mająca na celu zaopatrywanie linii montażowej w komponenty i surowce.

Wszystkie te działania mają na celu redukcję kosztów, maksymalizację wydajności oraz wykrycie i natychmiastowe naprawienia każdego błędu.

Warsztaty One Piece Flow dedykowane są dla środowiska montażowego, a ich główny cel to wypracowanie na rzeczywistym procesie najbardziej efektywnej metody jego realizacji.

Uczestnicy zajęć:

 • dowiedzą się w jakich procesach jest możliwe wdrożenie One-Piece-Flow oraz jakie warunki muszą być spełnione aby można rozpocząć wdrażanie tej metodologii,
 • nauczą się analizować zakres prac na stanowiskach,
 • nauczą się balansować pracę na stanowiskach,
 • poznają również inne narzędzia Lean takie jak: Poka-Yoke, Kaizen czy 3 zasady zera błędów.

Wraz z uczestnikami sprawdzimy możliwe rozwiązania pracując na rzeczywistym procesie, zgodnie z cyklem PDCA. Z każdym dniem zauważamy poprawę wyników co dodatkowo motywuje do dalszej pracy.

Jako rezultat przeprowadzonych warsztatów organizacja otrzymuje bezpośrednie usprawnienie procesu i poprawę wyników produkcyjnych.

Praktyczne korzyści płynące z One Piece Flow:

 • redukcja marnotrawstw,
 • zbalansowanie stanowisk produkcyjnych,
 • skrócenie cyklu produkcyjnego,
 • eliminacja zbędnych zapasów,
 • natychmiastowe wykrycie oraz eliminacja błędów,
 • redukcja powierzchni produkcyjnej i magazynowej,
 • skrócenie czasów dostaw, zwiększenie elastyczności produkcji i spełnienie wymagań klienta,
 • doskonalenie produkcji wg zasady ciągłego przepływu.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.