Oferta Smart Lean

Przepływ jednej sztuki (One-Piece-Flow)

Warsztaty przeznaczone dla środowiska montażowego, mające na celu wypracowanie na rzeczywistym procesie najbardziej efektywnej metody realizacji procesu. Testując możliwe rozwiązania pracujemy na rzeczywistym procesie zgodnie z cyklem PDCA. Każdy dzień dostarcza lepszych wyników. W efekcie przeprowadzonych warsztatów organizacja otrzymuje bezpośrednie usprawnienie procesu i poprawę wyników.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.