Oferta Smart Lean

Redukcja czasu przezbrojeń (SMED)

Warsztaty skracające czas przezbrojeń stanowią nieodłączny element każdego planu działań dążącego do wzrostu wykorzystania parku maszynowego lub/i redukcji czasu realizacji zleceń. Uczestnicy na własnym procesie
(90% praktyka) zastosują metodologię, skrócą czas przezbrojeń oraz dowiedzą się jak utrzymać korzystny rezultat warsztatów. Dowiesz się jak efektywnie skracać czasy przezbrojeń i zwiększyć zdolności produkcyjne nawet
o 7 roboczo zmian w miesiącu przy utrzymaniu kosztów maszynowych i pracowniczych na niezmienionym poziomie.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy.