+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

SMED Redukcja czasu przezbrojeń


Chcesz:
Aby twoja praca była jeszcze bardziej wydajna? Być bardziej elastycznym, szybciej reagować na potrzeby rynku, na zmieniające się zamówienia? Obniżyć poziom zapasów w firmie?

Jeśli tak to świetnym rozwiązaniem są proponowane przez Smart Lean warsztaty SMED.

SMED, Single Minute Exchange of Dies, oznacza przezbrojenie w czasie nie dłuższym niż 9 minut oraz zgodnie z obowiązującym standardem. Jest to narzędzie służące do redukcji czasu przezbrojenia i może być użyte w każdym środowisku tj.: maszyny, linie produkcyjne jak i montażowe.

Warsztaty skracające czas przezbrojeń stanowią nieodłączny element każdego planu działań dążącego do wzrostu wykorzystania parku maszynowego jak i redukcji czasu realizacji zleceń.

 

 

Warsztaty i szkolenia SMED

Dzięki naszym warsztatom uczestnicy:

 • nauczą się jak poprawnie analizować wykonywaną pracę,
 • nauczą się jak dzielić pracę na czynności wewnętrzne i zewnętrzne, jak można je między sobą zamieniać oraz w kolejnym kroku redukować czas ich wykonywania,
 • zauważą, że ideologia SMED to nie wydawanie pieniędzy na dodatkowe narzędzia i wyposażenie a ciągły proces organizacji swojej pracy, analiza i optymalizacja wykonywanej czynności,
 • na własnym procesie (90% praktyka) zastosują metodologię SMED, przez co skrócą czas przezbrojeń swoich procesów,
 • dowiedzą się jak utrzymać korzystny rezultat warsztatów,
 • dowiedzą się jak efektywnie skracać czasy przezbrojeń i zwiększyć zdolności produkcyjne (nawet o 7 roboczo zmian w miesiącu) przy utrzymaniu kosztów maszynowych i pracowniczych na niezmienionym poziomie.

 

Korzyści ze stosowania SMED to:

 • skrócenie czasów przezbrojeń,
 • redukcja czasu oczekiwania na realizację zamówienia (LT),
 • redukcja zapasów (również WIP),
 • wzrost elastyczności,
 • zmniejszenie wielkości partii,
 • produkcja tego co oczekuje klient, we właściwej ilości i zawsze we właściwym czasie.

 

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie