+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Rozwiązywanie problemów (Problem Solving)


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT


Zwyczajem stało się nazywanie niepożądanego zdarzenia problemem, ale czy na pewno wiemy, kiedy faktycznie mamy problem do rozgryzienia? Czy wiemy kiedy zdarzenie jest odchyleniem od standardu i czy potrafimy podejmować słuszne decyzje?

Uczestnicy będą rozwiązywać problemy szukając przyczyn źródłowych  (RCA) i eliminować je, a nie jak to się często dzieje „gasić pożary”, co spowoduje, iż nie pojawią się już więcej w przyszłości. To tak jak stanąć przed wyborem: skosić czy wyrwać chwast?

Warsztaty zaczynamy krótkim zadaniem, które motywuje do wyjścia poza schematy myślenia. Myślenie poza schematami to jeden z kluczowych elementów metodologii Problem Solving.

Kolejnym etap szkolenia pokaże uczestnikom, jakie są główne zasady analizy przyczynowo – skutkowej, co zostanie poparte przykładem.

 

 

Uczestnicy poznają również narzędzia wykorzystywane podczas Problem Solving:

 • 5W+H – służy do zawężenia problemu ogólnego do konkretnego,
 • Diagram Spagetti – ukaże fizyczny przepływ materiału i pracy ludzkiej,
 • Wykres Pareto – służy do ustalenia priorytetów działań,
 • 5xWhy – używana do znalezienia powodu problemu, tzw. przyczyny źródłowej,
 • Diagram Ishikawy – wizualna metoda używana do znalezienia powodu problemu, tzw. przyczyny źródłowej,
 • FMEA (z RPN) – służy do określenia, gdzie mogą wystąpić przyczyny i jakie jest ryzyko ich wystąpienia,
 • Raport A3 – służy do zapisania historii problemu od jego wystąpienia aż do rozwiązania,
 • PDCA – służy do rozwiązania problem zgodnie z cyklem Deminga.

 

Połączenie ze sobą kilku narzędzi pozwoli uczestnikom zauważyć, jaki wpływ mają one na podjęte działania naprawcze, a co się z tym wiąże na efektywność rozwiązania.

Szkolenie pokaże, że nie zawsze pierwsze, znalezione na gorąco, potencjalne przyczyny wystąpienia problemu rzeczywiście nimi są. Uczestnicy zobaczą jak ważne jest dokładne i skrupulatne przeanalizowanie sytuacji, co w rezultacie przełoży się na trwałość, skuteczność rozwiązania oraz redukcję czasu jaki poświęciliśmy na jego znalezienie.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję przewodniczyć zespołowi Problem Solving.

 

Praktyczne korzyści stosowanie PROBLEM SOLVING:

 • poznanie wielu narzędzi rozwiązywania problemów,
 • usystematyzowanie procesu rozwiązywania problemów,
 • rozwiązanie problemu poprzez znalezienie przyczyny źródłowej a nie tylko „gaszenie pożaru”,
 • redukcja braków w procesie produkcyjnym,
 • zwiększenie efektywności parku maszynowego,
 • zmniejszenie ilości ukrywanych problemów,
 • kształtowanie zespołu podczas procesu rozwiązywania problemów.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.