Oferta Smart Lean

Standaryzacja pracy w logistyce

Oparte na stosowanej do czasów II Wojny Światowej metodologii TWI Job Instructions. Praktyczne szkolenie pokazujące najskuteczniejszą metodę szkolenia pracownika oraz tworzenia i zarządzania standardami pracy. Poruszane na szkoleniu techniki wprowadzania pracownika do pracy są cenną umiejętnością, która poprawia efektywność pracy przy zwiększonej rotacji pracowników przy zachowaniu wysokiej jakości pracy oraz terminowości realizacji zadań. Poruszane są również aspekty zarządzania kompetencjami pracowników.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.