+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Zarządzanie produkcją (Shopfloor Management)


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Warsztat oparty jest o aspekty wizualizacji wyników oraz podejmowanych działań produkcyjnych w codziennym życiu operacyjnym każdej fabryki. Ukazuje w jaki sposób poszukiwać przyczyny źródłowe i je trwale eliminować w oparciu o fakty i liczby, a nie subiektywne odczucia. 

 

 

 

Zarządzanie produkcją to proces wymagający wyposażenie jego właścicieli w odpowiednie narzędzia. Z drugiej strony trzeba zadbać o odpowiednie posługiwanie się tymi narzędziami. SFM jest doskonałym spoiwem pomiędzy twardymi narzędziami Lean takim jak Problem Solving, 5S czy SMED, a kulturą zarządzania opartą na fundamentach systemu produkcyjnego Toyoty. I to tak naprawdę od miękkich umiejętności naszego zespołu i nas samych zależy skuteczność wdrożonych narzędzi.

 

W trakcie warsztatów koncentrujemy się na obydwu aspektach SFM, tym twardych jak i tym związanym z kulturą zarządzania w organizacji. Traktujemy SFM jak swoisty kręgosłup, który umożliwia nam na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału przedsiębiorstwa, wydziału czy też konkretnej linii produkcyjnej. Wykorzystujemy do tego wizualizację w połączeniu z procesem sprawnego podejmowania działań w przypadku występowania niepożądanych odchyleń od celów procesowych. Dzięki SFM przestaniesz ciągle wracać do tych samych problemów i zamiast „gasić pożary” będziesz mógł skoncentrować się się na doskonaleniu swojego sytemu produkcyjnego.

 

Skuteczne wdrożony SFM koncentruję się na trzech podstawowych czynnikach decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa nazwanym przez  nas trójkątem odpowiedzialności biznesowej.

 

JAKOŚĆ:

  • wbudowanie jakości w procesy przetwórcze,
  • wbudowanie jakości w komunikację,
  • wbudowanie jakości w postawy kadry zarządzającej,
  • poprawę wskaźników jakościowych (redukcja kosztów złej jakości).

 

TERMINOWOŚĆ:

  • skrócenie czasu przetwarzania na poszczególnych stanowiskach roboczych,
  • skrócenie czasu realizacji zleceń produkcyjnych.

 

KOSZTY:

  • wzrost efektywności procesów,
  • wzrost poziomu wykorzystania parku maszynowego,
  • redukcję powstających odpadów,
  • redukcję czasu przezbrojenia.

 

Dodatkowo dzięki warsztatom, zdobędziesz umiejętności wizualizacji wskaźników procesowych w z dużą częstotliwością co przyczyni się do pełnej transparentności tego co dzieje się w twojej organizacji.  Zdobędziesz umiejętności identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i nauczysz się realizować działania naprawcze w krótkich cyklach. Pomożemy Ci rozwijać kulturę organizacyjną twojego przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie możliwe przekazanie odpowiedzialności za procesy i wyniki na niższe poziomy zarządzania.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie