+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Zarządzanie produkcją (Shopfloor Management)


Warsztat wprowadzający do projektu wdrożeniowego z zakresu Shopfloor Management, a więc zasad zarządzania produkcją w kulturze Lean Management. Warsztat oparty jest o aspekty wizualizacji wyników oraz podejmowanych działań produkcyjnych w codziennym życiu operacyjnym każdej fabryki. Ukazuje w jaki sposób poszukiwać przyczyny źródłowe i je trwale eliminować w oparciu o fakty i liczby, a nie subiektywne odczucia. Zmienia codzienne operatywki, które zazwyczaj trwają dłużej niż powinny i wnoszą mniej niż byśmy tego oczekiwali w efektywne spotkania operacyjne, do których każdy przychodzi przygotowany a czas poświęcany na podejmowanie właściwych decyzji nie przekracza docelowo 15 minut.

NASZE USŁUGI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.