+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Wprowadzenie
do Lean Management


SZKOLENIA LEAN / WARSZTATY LEAN


Grupa szkoleń dedykowanych dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie pracowały w kulturze Lean Management.

Realizujemy warsztaty praktyczne budujące świadomość istnienia marnotrawstwa. Uczymy, jak identyfikować straty a następnie je eliminować i/lub redukować. W trakcie gier symulacyjnych pokazujemy jak bardzo marnotrawstwo jest zmienne i jak jego eliminacja bądź redukcja wpływa na doskonalenie przepływu.

Wszystkie szkolenia w tej grupie rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, jednak zdecydowanie większą część (ponad 80%) stanowią symulacje i praktyczne zajęcie na Gembie, czyli miejscu fizycznego wykonywania czynności dodających wartość z perspektywy Klienta.

Odkrywamy mechanizmy funkcjonowania, podstawowe relacje a wszystkie wyniki operacyjne przekładamy na kalkulację finansową, dzięki czemu uczestnicy zdobywają odpowiedzialność biznesową jako tło do każdej podejmowanej decyzji.

0%

satysfakcji uczestników warsztatow

0%

80% praktycznych działań
i 20% na teorię

0%

poprawy wyniku finansowego przedsięborstwa

Podstawowym wskaźnikiem definiującym zdolność organizacji do konkurowania na rynku jest czas przetwarzania zlecenia. Wskaźnik ten zwany Lead Time (Czasem przejścia) wyraża się w jednostkach czasu i rozpoczyna w chwili złożenia zamówienia przez Klienta zewnętrznego, a kończy w chwili wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie. Jest wskaźnikiem trendowym. Gdy maleje, oznacza to że realizujemy procesy szybciej, a co za tym idzie płynniej przy mniejszym udziale czynności nie dodających wartości. Gdy rośnie, tracimy kluczowy czynnik konkurencyjności rynkowej.

Szkolenia w tej kategorii

Budowa świadomości strat i kontekstu biznesowego każdej podejmowanej decyzji.

Opracuj dopasowaną do swojego biznesu skuteczną strategię rozwoju w kulturze Lean Management.

Wzorcowe postawy przełożonego na procesie z wbudowanymi metodami zarządzania zarówno w sferze procesowej jak i kompetencyjnej.

Kultura Ciągłego Doskonalenia, podstawowe jej narzędzia i metody angażowania pracowników.

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie