+48 790 400 264
Oferta Smart Lean

Kultura ciągłego doskonalenia (PDCA i KAIZEN)


Podstawą narzędziową kultury ciągłego doskonalenia jest praktyczna umiejętność zastosowania procesu PDCA (Plan, Do, Check, Act) wraz z umiejętnościami angażowania pracowników w usprawnienia rzeczywistego środowiska pracy. Celem nadrzędnym jest wykreowanie świadomości, iż jedyną stałym elementem naszej pracy jest nieustanne poszukiwanie możliwości jego optymalizacji.

0%

Tylu pracowników kadry zarządzającej
źle interpretuje cel wdrożenia Lean Management

Opis szkolenia

Podstawowy cykl rozwojowy kultury Lean Management, zwanej często też kulturą ciągłego doskonalenia oparty jest o PDCA. Cykl ten często zwany jest również Kołem Deminga lub Kołem Ciągłego Doskonalenia opracowany został na bazie PDSA – gdzie S oznaczało pierwotnie „study”. W rzeczywistych wdrożeniach lepiej przyjętym przez biznes stał się cykl PDCA, gdzie C oznacza „check”. Cykl PDCA wprost definiuje zakres prac jaki jest do realizacji, a więc w fazie P (Plan) mówimy o obserwacji, analizie, postawieniu celu oraz budowanie planu działania, w fazie D (Do) realizujemy plan natomiast w fazie C (Check) sprawdzamy czy osiągnięte wyniki zgodne są z oczekiwaniami postawionymi w fazie P. Faza A stanowi konsekwencje wyniku fazy C. Otóż, jeśli wynik jest zgodny z oczekiwaniami przechodzimy do ACT a więc standaryzacji rozwiązań, jeśli nie jest wówczas dopasujemy a więc zamieniamy fazę na ADJUST i ponownie przechodzimy do fazy P.

Kaizen natomiast (kreatywne niszczenie) ma na celu pobudzenie do aktywności pracowników realizujących standardowy proces (po fazie ACT) do poszukiwania możliwości dalszej jego optymalizacji i ponownego uruchomienia cyklu PDCA.

Adresaci szkolenia

Produkcja

Administracja

Służba zdrowia

Usługi

Logistyka

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.