+48 732 706 346
Oferta Smart Lean

Strategia Lean Management


W celu tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku, przedsiębiorstwa powinny budować trwałą i opartą o wartości strategię rozwoju mającą na celu osiąganie nadrzędnej korzyści biznesowej dla organizacji przy jednoczesnym pogodzeniu korzyści w każdym strumieniu wartości oraz u każdego pracownika. Strategia Lean Management nie jest łatwą drogą lecz skutecznie i trwale rozwija człowieka, organizacje oraz wynik jej pracy a zatem produkt lub usługę oferowaną na rynku…

0%

Tyle przedsiębiorstw pracuje bez strategii rozwoju

Opis szkolenia

Warsztaty dotyczące Strategii Lean Management prowadzą uczestników przez wzajemne powiązania założeń kultury Lean Management oraz środowiska biznesowego w jakim organizacja aktualnie funkcjonuje. Środowisko biznesowe definiowane zarówno zewnętrznie (m.in. analiza konkurencji i przewagi konkurencyjnej) jak i wewnętrznie (rozwój procesów i pracowników wewnątrz organizacji) w powiązaniu z zasadami kultury Ciągłego Doskonalenia pozwala na wypracowanie dopasowanej do specyfiki branży trwałej strategii rozwoju. Wypracowujemy wspólnie cele na najbliższe 5 lat, skorelowane wprost z celami rocznymi. Cele roczne w trakcie warsztatu Strategii Lean Management dyslokujemy na działania krótkoterminowe, które przełożą się na konkretne wyniki biznesowe.

Adresaci szkolenia

Logistyka

Usługi

Produkcja

Służba zdrowia

Administracja

NASZE USŁUGI LEAN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, w celu omówienia możliwej płaszczyzny współpracy w obszarze lean management.

Julia Pecheniuk

+48 732 706 346

 

wyślij zapytanie