Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Jak rozpocząć wdrożenie Lean?

Jak rozpocząć wdrożenie Lean?

Każda organizacja przed przystąpieniem do wdrożenia Lean powinna wiedzieć, iż Lean Management to nie tylko narzędzia (które pozwalają uzyskać krótkoterminowe korzyści na lokalnych obszarach) ale przede wszystkim kultura organizacji wymagająca ciężkiej i systematycznej pracy na każdym szczeblu zarządzania. Narzędzia same w sobie stanowią tylko dodatek do całości i winny być aplikowane zgodnie z potrzebą zastosowania we właściwym miejscu i czasie. Potrzebę tą kreuje Klient zgodnie z trójkątem wymagań:

Zrzut ekranu 2015-11-15 o 11.12.52

Krótko mówiąc, postawy prezentowane przez pracowników organizacji stanowią wynik wiedzy i nabytych umiejętności poznania relacji przyczynowo – skutkowych (Root Cause Analysiss). W odniesieniu do procesów realizowanych przez organizację, Klient oczekuje dobrych jakościowo (zgodnych ze specyfikacją) wyrobów lub usług we właściwym czasie (stąd konieczność redukowania Lead Time tj. czasu przetwarzania) i przy najniższym możliwym koszcie.

Powiązanie zarówno kompetencji miękkich w organizacji jak i twardych narzędzi prowadzi do uzyskania (perspektywa 3 lat) kultury ciągłego doskonalenia.

Patrząc zatem strategicznie (perspektywa do 3 lat) decyzja o rozpoczęciu transformacji zgodnie z filozofią Lean Management wymaga przezwyciężenia własnego EGO przez kadrę menadżerską oraz klarownej decyzji, iż wspólnym wysiłkiem powinno stać się zbudowanie kultury ciągłego doskonalenia przy wykorzystaniu narzędzi i metod Lean Management dopasowanych do naszych potrzeb i specyfiki (nie ma organizacji tak specyficznej, by nie można było aplikować tam Lean). Zadanie to wiąże się również ze zmianą procesów nie tylko wytwórczych ale również postaw każdego z pracowników organizacji.

Wdrażając Lean Management należy położyć nacisk na budowanie świadomości (zwłaszcza w kadrze kierowniczej) oraz na wspólnym wypracowaniu wszelkich rozwiązań z pracownikami organizacji. Uzyskane zaangażowanie pozwoli na przełamanie oporu przed zmianą.

Nasze doświadczenia (poparte faktami) pokazują nam, iż kluczem jest podjęcie jednocześnie działań w 4 sferach:

  1. Kreowania świadomości organizacji przez wdrożenie Kaizen5S.
  2. Kreowania wiedzy nt. wyzwań w eliminacji Mudy (marnotrawstwa) przez wdrożenie Shopfloor Management.
  3. Doskonalenia przepływu przez wdrożenie Mapowania Strumienia Wartości (VSM).
  4. Wdrożenie wewnętrznego systemu doskonalenia (LEP – Lean Evaluation Process) dla dopasowywania zmian w organizacji względem wymagań Klienta.

Kolejne kroki, nie są jasno sprecyzowane, gdyż wynikają bezpośrednio z potrzeb organizacji kreowanych przez wymagania Klienta. Zakres działań określa w/w LEP, który dzięki powiązaniu z celami biznesowymi organizacji (Hoshin Kanri/Policy Deployment) oraz wymaganiami rynku ukierunkowuje wewnętrzne działania na określone strumienie wartości.

Zachęcamy do odwiedzania naszego Bloga, w kolejnych wpisach opowiemy więcej o każdej z 4 w/w sfer.

Autor: Marcin Stachowiak