Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

Shopfloor Management – WSKAŹNIKI

Shopfloor Management – WSKAŹNIKI

Kto powinien być zainteresowany wskaźnikami w organizacji?

gotowy

Odpowiedź brzmi: każdy, na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy to również pracowników liniowych.

Wskaźniki dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to KPI czyli kluczowe wskaźniki efektywność w organizacji. Druga to PI czyli wskaźniki efektywności, są ważne, ale nie kluczowe, często są one pomocnicze przy wskaźnikach kluczowych. Trzecia to wszystkie wskaźniki pozostałe, które pojawiają się w organizacji w związku z potrzebą monitorowania procesu lub zadania.

Większość organizacji posiada określoną ilość wskaźników, które są mierzone w układzie miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Dodatkowymi są wskaźniki mierzone w okresie rocznym, kwartalnym, godzinowym.

Zasada co do wskaźników jest jasna, jak mierzysz to widzisz. Oznacza to, że im częściej się kontrolujemy, tym lepiej możemy reagować na odchylenia.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy wskaźnik można mierzyć tak samo często.

Gdzie w organizacji powinny być mierzone wskaźniki?

Nawiązując do tego, że wskaźnikami powinny interesować się osoby w całej organizacji na wszystkich szczeblach to nasuwa się pytanie: gdzie powinny być monitorowane wskaźniki? 

Otóż na każdym poziomie w organizacji.

Powinny być one jednak uzależnione od celów i zadań dla danego obszaru. Nie możemy oczekiwać, że na poziomie operatora na jego tablicy z zadaniami powiesimy wskaźnik EBITDA dla spółki. Oczywiście jest on miarą efektywności pracy, ale dyrekcji, jednak na linii produkcyjnej, w magazynie lub biurze bardziej czytelny będzie wskaźnik ilości wykonanych zadań do zaplanowanych lub ilości sztuk wytworzonych w stosunku do normy.

Dlaczego wskaźniki są tak ważne dla organizacji?

Pozwalają w czasie rzeczywistym monitorować procesy i reagować na odchylenia od przyjętych norm. Dla przykładu, wybierając się w podróż z Rzeszowa do Gdańska możemy monitorować prędkość, stan paliwa i czas.

sfm 2 2

Jeżeli robimy to na bieżąco to mamy informacje o tym czy przekraczamy prędkość dozwoloną, czy starczy nam paliwa i o której powinniśmy dotrzeć do celu. Możemy również zadowolić się informacjami po zakończonej trasie, czyli średnia prędkość przejazdu, czas całkowity przejazdu, całkowite zużycie paliwa. Czy jednak chcemy decydować o tym jak podróżujemy na podstawie informacji otrzymanych po zakończeniu przejazdu czy lepiej śledzić te informacje na bieżąco? Co jest bardziej skuteczne i wiarygodne?

Częstotliwość śledzenia wskaźników jest bezpośrednio skorelowana z poziomem organizacji, gdzie je śledzimy oraz obszarem (procesem) który monitorujemy. Każda organizacja powinna wyjść od tzw. Trójkąta Potrzeb Klienta, czyli: jakości, kosztów i terminowości. Wskaźniki powinny być dostosowane do poziomu procesu oraz celów jakie są zdefiniowane dla pracowników. Bardzo istotna jest tu zasada kaskadowania celów, tak aby realizacja celów na poziomie operatorów odzwierciedlała się w realizacji celów na poziomie kierowniczym i dyrektorskim.

Mierzenie procesów zgodnie z zasadą im bliżej osób dodających wartości tym częściej powinna być z wizualizowana w postaci tablic informacyjnych. Okazuje się, że samo rozpoczęcie wizualizacji wskaźników pracy na obszarze produkcyjnym, spowodowało u jednego z naszych klientów wzrost efektywność procesu o 8%.

sfm2 tablica12

 

Autor: Joanna Szrama