Co to jest Gemba walk? Definicja, filozofia i zasady

Zarządzanie zakładem produkcyjnym, grupą ludzi czy magazynem to bardzo odpowiedzialne zadania, które wymagają od przełożonego wiedzy oraz pełnego zaangażowania. Są liderzy, przełożeni, kierownicy, którzy robią ta nie wychodząc ze swojego biura a bazując jedynie na systemach komputerowych, mailach czy elektronicznych informacjach od pracowników. Czy jest to skuteczna metoda zarządzania, kierowanie podległym nam obszarem? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu.

Lean management to fakty, liczby, to nadzorowanie procesów poprzez ich systematyczne i bezpośrednie kontrolowanie w miejscu ich występowania, czyli GEMBA.

Co to jest Gemba?

GEMBA w dosłownym tłumaczeniu oznacza „rzeczywiste miejsce”.

Gemba jest zlokalizowana tam, gdzie odbywają się faktyczne procesy przekształcania produktu lub usługi polegające na dodawaniu wartości i doskonaleniu.
Dodawanie wartości, czyli:

 1. „Coś za co zapłaciłby klient zewnętrzny”,
 2. Operacje, które przekształcają produkt ze stanu surowego do gotowego,
 3. Operacje zwiększające wartość produktu przez montaż części, dodanie funkcjonalności lub poprawienie jego estetyki.
Gemba walk
Gemba walk co to jest? Proces, definicja, filozofia, metody i zasady.

Definicja, filozofia i metoda Gemba Walk

Gemba Walk to wizyta na procesie, która daje nam bezpośredni kontakt z realizowanym procesem dzięki czemu poznajemy go lepiej i mamy nad nim bezpośrednią kontrolę.

Cel Gemba Walk jest prosty:

zobaczyć i zrozumieć jak dużo wartości dodanej może być wykreowane przy jak najmniejszym udziale marnotrawstwa

Gemba Walk to:

 • Okazja, żeby zobaczyć co się dzieje na produkcji,
 • Okazja do identyfikacji oraz redukcji/eliminacji marnotrawstw,
 • Możliwość utrwalania i weryfikowania standardów,
 • Okazja do budowania relacji z pracownikami oraz czas, aby porozmawiać z pracownikami o problemach,
 • Czas na podkreślenie znaczenia jakości i bezpieczeństwa,
 • Możliwość integracji celów strategicznych z celami zespołów.

Często Gemba Walk rozumiany jest jako samo wyjście na produkcję, spacer po hali produkcyjnej, co nie jest do końca zgodne z jego filozofią. Dlatego warto również zaznaczyć czym Gemba Walk nie jest:

 1. „Kręceniem” się po produkcji bez celu,
 2. Okazją do szukania błędów i obwiniania,
 3. Nalotem wywołującym popłoch wśród pracowników,
 4. Pomijaniem średniego managementu,
 5. Udziałem w spotkaniu operacyjnym,
 6. Czasem na udawadnianie kto jest ważniejszy.

Wskazówki do przeprowadzania Gemba Walk

Gemba walk bazuje na podejściu:

 1. Go See (idź i zobacz). Główne założenie Gemba Walk to wizyta w rzeczywistym miejscu występowania czynności, bezpośrednia obserwacja procesu, która pozwoli nam np. na identyfikację marnotrawstw.
 2. Ask Why (zapytaj dlaczego). Aby zidentyfikować problem trzeba zrozumieć poszczególne elementy procesu składające się na jego całość. Stąd aktywna komunikacja z pracownikami oraz umiejętne zadawanie pytań.
 3. Show Respect (okazuj szacunek). To nie ludzie są winni popełniania błędów, ale proces, który im na to pozwala. Gemba Walk to nie szukanie winnych, ale próba znalezienia luk w procesie.

Zasady Gemba Walk

Wykonując systematyczne spacery Gemba walk powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach, które uczynią go skutecznym i efektywnym, tj:

 • Nigdy nie idź sam- Gemba Walk to proces zespołowy,
 • Zaplanuj swoją Gembę – uprzedź pracowników – Gemba to nie nalot,
 • Bezwzględnie stosuj się do standardów bezpieczeństwa (środki ochrony indywidualnej),
 • Zawsze kwestionuj stan obecny,
 • Nie szukaj wymówek dla marnotrawstwa,
 • Okazuj szacunek dla właścicieli procesu,
 • Szukaj luk w procesie – nie obwiniaj pracowników,
 • Zadawaj pytania,
 • Pytaj o przyczyny problemu, możliwe rozwiązania,
 • Pamiętaj, żeby zapisać ustalenia z Gemba w planie akcji.

Gdzie gemba walk ma zastosowanie i dlaczego? Przykłady wdrożeń Gemba Walk

Gemba Walk to metoda, którą możemy stosować wszędzie tam, gdzie nadzorujemy różnego rodzaju procesy oraz czynności produkcyjne czy montażowe.

Co daje wdrożenie Gemba Walk w firmie?

Dzięki wdrożeniu i stosowaniu Gemba Walk uzyskujemy:

 1. kompletną wiedzą na temat funkcjonowania danego obszaru, a co za tym idzie całego zakładu,
 2. punkt wyjścia do optymalizacji, doskonalenia procesów, redukcji marnotrawstwa i zwiększania wartości dodanej,
 3. okazję do budowania relacji z pracownikami,
 4. możliwość szybkiej identyfikacji problemu w miejscu jego powstania.

To wszystko przekłada się na aspekty finansowe firmy poprzez poprawę bezpieczeństwa, wzrost efektywności oraz zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.