Szkolenia lean management w praktyce / Kurs i warsztaty

Przed przystąpieniem do działań optymalizacyjnych jak i wdrażania narzędzi lean management w organizacji powinniśmy mieć zbudowaną podstawę w postaci wiedzy teoretycznej.

Najlepszą formą realizacji są zajęcie w formie szkoleń oraz warsztatów.

Kursy, warsztaty i praktyczne szkolenia lean management

Szkolenia lean management zapewniają nam zarówno wiedzę teoretyczną jak i zajęcia praktyczne, często realizowane na własnym procesie. Daje nam to dodatkową motywację, gdyż działanie „we własnym ogródku” pozwala nam lepiej zrozumieć wdrażane idee.

Realizowane przez nasze warsztaty, kursy i praktyczne szkolenia lean management mają charakter dedykowany. Program dopasowywany jest do specyfiki grupy i potrzeb organizacji. Każde szkolenie lean poprzedza identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, które są podstawą wszelkich czynności związanych z rozwojem pracowników.

Dzięki takiemu podejściu zapewniamy wysoką efektywność szkolenia oraz satysfakcję Klienta.

Oferta na szkolenia lean management

Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o to jaka jest cena oraz oferta na szkolenia z filozofii lean management w Twoje firmie, fabryce, przedsiębiorstwie czy organizacji.

Zobacz także pozostałe szkolenia z narzędzi lean management, które realizujemy:

  1. Szkolenie 5S dla pracowników
  2. Szkolenie Poka Yoke
  3. Szkolenie Waste Walk
  4. Szkolenie Gemba Walk
  5. Szkolenie PDCA
  6. Szkolenie One Piece Flow
  7. Szkolenie VSM

Daj znać jakie szkolenia, kursy i warsztawy lean management chcesz przeprowadzić w swojej firmie.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.