Audyt lean management

Doskonaląc swoją organizację wprowadzamy szereg działań w różnych obszarach jej funkcjonowania. Kolejnym etapem, który sprawi, że nasze działania odniosą sukces jest ich nadzorowanie i kontrola. Czynności te realizujemy poprzez przeprowadzanie audytów.

Audyt czyli badanie wyznaczonego obszaru danej organizacji, jej systemu, pojedynczego projektu lub produktu pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury). Mogą to być:

  • Audyt Procesu Zarządzania,
  • Audyt Kompetencji,
  • Audyt narzędzi Lean Management,
  • Audyt względem wymagań Klienta.

Przeprowadzając audyty lean management zapewniamy, iż celem naszej organizacji jest ciągłe usprawnianie oraz doskonalenie własnych procesów. Zapraszamy do skorzystania z oferty audytu 5S.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.