5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Kontynuując temat wdrożenia metody 5S w różnych działach przedsiębiorstwa i różnych branżach, dziś mówić będziemy o przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oczywiście głównym celem organizacji tego typu jest zaspokojenie potrzeb konsumenta. Często jest tak, że mimo dokładni opisanych procedur zachodzi do naruszenia sposobów postępowania na hali produkcyjnej, na magazynie bądź w zarządzaniu.

Zaczynamy?

Zacząć warto od przeprowadzenia szkoleń z zakresu 5S dla pracowników, menadżerów i kadry zarządzającej. O skuteczności wdrożenia metody w organizacji decyduje zarówno zaangażowanie pracowników w utrzymywanie porządku i stosowania metod 5S, jak i zainteresowanie kierownictwa we wdrożeniu działań, nastawionych na implementację 5S.

Sortowanie

Sortowanie polega na odnalezieniu zbędnych przedmiotów na stanowisku pracy. Już mówiliśmy o stosowaniu czerwonych etykiet na tym etapie, a więc czerwone etykiety są niezbędne w jakiejkolwiek branży czy dziale przedsiębiorstwa. Każdy z pracowników ma podzielić przedmioty, znajdujące się w jego środowisku pracy na potrzebne i niepotrzebne. Dla zapewnienia wykonywania zadań przez pracowników oraz bardziej skutecznego przeprowadzenia pierwszego etapu wdrożenia metody 5S zaleca się ustalenie liderów nadzorowania.

Systematyka

Systematyka polega na znalezieniu najlepszego miejsca składowania i przechowywania przedmiotów. Z uwagi na duże gabaryty i niemożliwość przemieszczenia niektórych maszyn na hali produkcyjnej musimy właściwie oznaczyć wszystkie maszyny, a także ustawić ich w sposób ergonomiczny i bezpieczny, który odpowiada kolejności etapów produkcji. Niezbędne do pracy narzędzia i przyrządy powinny być uporządkowane według wykorzystania lub pogrupowane, aby ułatwić znalezienie niezbędnych sprzętów.

Stosować możemy również malowanie na podłodze, aby wyznaczyć lokalizację niezbędnych obszarów na hali produkcyjnej lub na magazynie. Użyć możemy farbę, lub też taśmę różnokolorową dla oznaczenia przejść, dróg transportowych i miejsc składowania towarów i surowców lub miejsc ustawienia wózków widłowych, aby zredukować czas ich poszukiwania i wykorzystania. Warto też odznaczyć miejsca na pojemniki do segregowania śmieci oraz właściwe ich oznakowanie, aby usprawnić proces segregacji odpadów.

Sprzątanie

Wydaje się, że to jest najłatwiejszy etap wdrożenia systemu 5S, lecz zależy od wielu czynników. Najważniejsze jest zaangażowanie pracowników w codzienne sprzątanie i utrzymywanie ogólnego porządku. Każdy z pracowników powinien poświęcić 15 minut przed zakończeniem pracy na sprzątanie i uporządkowanie stanowiska pracy i jego otoczenia.

Zobacz też jak wykorzystać 5s w biurze.

Standaryzacja

Niestety po jakimś czasie zauważa się niesystematyczność wykonywania zadań, związanych z poprzednimi etapami, co powoduje powrót do stanu początkowego. W tym przypadku warto wdrożyć system zarządzania wizualnego dla uświadomienia przez pracowników, dlaczego wykonywanie tych zadań jest tak ważne. Przygotowanie tablic i standardów utrzymywania porządku będą pomocne w przypomnieniu pracownikom o ustalonych wcześniej zasadach.

Samodyscyplina

Nie istnieje określonych metod, które będą wspomagać samodyscyplinę podwładnych. Możemy tylko motywować pracowników przez wdrożenie systemu premiowego lub innych benefitów, ale także musimy zapewnić wszystkie warunki dla łatwego utrzymywania porządku i całego systemy 5S. Możemy wdrożyć też arkusz kontrolny, który zawiera kryteria i zasady utrzymywania zdrożonych wcześniej udoskonaleń.

Smart Lean15 października 20201 comment

Comment 1