Oczekiwanie

Oczekiwanie może dotyczyć zarówno maszyn, jak i ludzi. Oczekiwanie na dostawę lub transport, awarie maszyn i zbyt wolna praca operatorów powodują zaburzenia w całym procesie. Potrzeba oczekiwania może wynikać z wielu przyczyn:

  • Brak standaryzacji pracy,
  • Produkcja długich serii,
  • Zakłócenie przepływu,
  • Niezrównoważone zdolności produkcyjne maszyn,
  • Złe rozmieszczenie maszyn.

Jak wyeliminować czas oczekiwania?

W celu usprawnienia całego procesu oraz eliminacji marnotrawstwa w postaci oczekiwania możemy zastosować następujące metody:

  • Szybki czas przezbrojenia (zobacz czym jest SMED),
  • Balansowanie zdolności produkcyjnych wszystkich maszyn na linii produkcyjnej,
  • Odpowiedni układ maszyn, ustawienie zgodne z wytwarzanym produktem,
  • Inteligentna automatyzacja,
  • Poziomowanie produkcji.

Warto pamiętać, że wszystkie typy marnotrawstwa są ścisłe powiązane między sobą, a więc warto je eliminować zbiorowo.

Add Comment