Lead Time

Lead Time z języka angielskiego oznacza czas realizacji, czyli różnicę czasu między rozpoczęciem procesu a jego zakończeniem. W łańcuchu dostaw Lead Time trwa od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu, gdy produkt jest gotowy do odbioru. Na produkcji trwa on trochę dłużej- od momentu oczekiwania na materiały niezbędne do wytwarzania określonych towarów.

Czas realizacji jest najważniejszym wskaźnikiem efektywności. Czas przejścia liczony jest od wejścia do wyjścia z procesu, uwzględniając wszystkie przestoje, zakłócenia i czas oczekiwania.

Elementy składowe Lead Time

Czas realizacji składa się w trzech etapów:

  1. Czas przygotowawczy (przedprodukcyjny). Obejmuje czas niezbędny na dokonanie zamówienia lub złożenia zlecenia produkcyjnego.
  2. Czas oczekiwania (produkcyjny). Jest to czas, w którym wytwarzany jest produkt, lub czas dostawy towaru.
  3. Czas postępowania (poprodukcyjny). Jest czasem niezbędnym na kontrolę jakości, magazynowanie i transport produkcji. Czas, w którym towar przechodzi do odbiorcy.

Istota Lead Time

Najlepiej istotę czasu realizacji prezentuje koncepcja QRM (Quick Responce Manufacturing). Polega ona na głównie na skróceniu czasu realizacji zamówień. Metoda QRM nie koncentruje się na redukcji kosztów wytwarzania towaru, tylko koncentruje się na lead time. Efektem stosowania metody jest skrócenie czasu realizacji zamówień, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany rynkowe oraz zwiększenie satysfakcji klientów. Wdrożenie QRM w organizacji pomaga również obniżyć koszty produkcji o 20-30%, a efektem stosowania metody jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

Jak zmierzyć Lead Time?

Lead Time może być mierzony automatycznie lub ręcznie. Sposób, w jaki będziemy to robić, uzależniony jest głównie od możliwości firmy. Jeżeli wszystkie procesy są opomiarowane- dane o czasie realizacji możemy pobierać z systemu, czyli automatycznie.

Jeżeli systemy nie są mierzone automatycznie, musimy zabrać się za to ręcznie. W taki sposób oczywiście spędzimy więcej czasu za tym zadaniem, ale jednocześnie będziemy mogli lepiej poznać cały proces, przeanalizować jego słabe i mocne strony.

Add Comment