Blog lean management

Zobacz jak wdrażamy narzędzia lean management w praktyce!

5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym20201015130516

5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Kontynuując temat wdrożenia metody 5S w różnych działach przedsiębiorstwa i różnych branżach, dziś mówić będziemy o przedsięb...
5S w biurze20201008125133

5S w biurze

Jednym z wielu narzędzi Lean jest metoda 5S. Jak i wszystkie inne metody filozofii Lean polega ona na doskonaleniu i ułatwien...
Filozofia Kaizen20200929113256

Filozofia Kaizen

„Wszystkie wielkie rzeczy mają małe początki” Peter Senge, autor książki The Fifth Discipline Ciągłe Doskonalenie pochodzi od...
Alternatywne metody redukcji kosztów w przedsiębiorstwie20200924112702

Alternatywne metody redukcji kosztów w przedsiębiorstwie

W ciągle zmieniających się czasach tradycyjne metody redukcji kosztów mogą tracić swoją skuteczność. Wiele przedsiębiorstw re...
Redukcja kosztów w przedsiębiorstwie20200917123619

Redukcja kosztów w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami ma na celu zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kontrola kosztów j...
Lead Time20200914124122

Lead Time

Lead Time z języka angielskiego oznacza czas realizacji, czyli różnicę czasu między rozpoczęciem procesu a jego zakończeniem....
Marnotrawstwo w produkcji20200909114752

Marnotrawstwo w produkcji

Filozofia Lean Management cechuje się nieustannym dążeniem do rozwoju i doskonalenia procesów. Przedsiębiorstwa produkcyjne, ...
Marnotrawstwo na budowie20200904122425

Marnotrawstwo na budowie

Ogólna koncepcja Lean Management ma na celu wytworzenie produktów i realizację usług najwyższej jakości minimalizując koszty....
Marnotrawstwo w procesach biurowych20200902132115

Marnotrawstwo w procesach biurowych

Marnotrawstwo powstaje w różnych przedsiębiorstwach oraz różnych działach każdej organizacji. Biuro nie jest wyjątkiem w tej ...
Oczekiwanie20200826140711

Oczekiwanie

Oczekiwanie może dotyczyć zarówno maszyn, jak i ludzi. Oczekiwanie na dostawę lub transport, awarie maszyn i zbyt wolna praca...
Zbędne ruchy20200824114549

Zbędne ruchy

Tak samo, jak inne typy marnotrawstwa, zbędne ruchy nie dodają wartości wytwarzanym towarom i usługom. Ten rodzaj marnotrawst...
Zbędne przetwarzanie20200810140532

Zbędne przetwarzanie

Określimy najpierw definicję zbędnego przetwarzania. Są to wszystkie operacje i procesy, które wykonujemy na co dzień, ale ni...
Braki jako marnotrawstwo20200805095243

Braki jako marnotrawstwo

Braki, jako jedna z postaci marnotrawstwa obejmują produkty lub surowce wadliwe, koszty kontroli jakości, naprawy braków i wa...
Transport20200722115924

Transport

Marnotrawstwo transportu powstaje w wyniku złego rozmieszczenia maszyn, dużej odległości lub wysokości i przesuwania rzeczy z...
Zapasy20200720141744

Zapasy

Zapasem nazywane są wszystkie towary, surowce, produkcja w toku, części do montażu lub gotowe wyroby, które są składowane prz...
Load more