Blog lean management

Zobacz jak wdrażamy narzędzia lean management w praktyce!

Braki jako marnotrawstwo20200805095243

Braki jako marnotrawstwo

Braki, jako jedna z postaci marnotrawstwa obejmują produkty lub surowce wadliwe, koszty kontroli jakości, naprawy braków i wa...
Transport20200722115924

Transport

Marnotrawstwo transportu powstaje w wyniku złego rozmieszczenia maszyn, dużej odległości lub wysokości i przesuwania rzeczy z...
Zapasy20200720141744

Zapasy

Zapasem nazywane są wszystkie towary, surowce, produkcja w toku, części do montażu lub gotowe wyroby, które są składane przez...
Nadprodukcja20200716124729

Nadprodukcja

Nadprodukcja oznacza zbędne wytwarzanie produktów w niepotrzebnej ilości i w niewłaściwym czasie. Występuje, gdy mimo braku z...
Typy marnotrawstwa w przedsiębiorstwie20200714120628

Typy marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

Sukces odnosi ten, kto odnosi zysk dostarczając produkt w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości, w konkurencyjnej cenie...
Wartość dodana produktów i usług20200710135146

Wartość dodana produktów i usług

Często słyszymy określenie „wartość dodana” w różnych dziedzinach i branżach, ale co to oznacza? Dzisiaj spróbujemy to wyjaśn...
Kaskadowanie celów20200709114002

Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów jest jedną z metod zarządzania, która pomaga w skupieniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów dla o...
Nadanie pracy celu i kierunku20200706114524

Nadanie pracy celu i kierunku

Wyobraź, że twoja firma jest statkiem, a ty jesteś kapitanem. Prawdziwy kapitan musi mieć poczucie kierunku, aby dotrzeć do s...
Visual management20200702141228

Visual management

Visual management, czyli zarządzanie wizualne jest narzędziem do uporządkowania stanowiska pracy, procesów zachodzących na li...
Mapowanie procesów20200629143145

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów jest niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą, a także dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa....
Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej20200625105859

Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej

W poprzednich częściach mówiliśmy o zastosowaniu i przygotowaniu standardu. Każda organizacja ma określoną hierarchię, każdy ...
Przygotowanie standardu przebiegu pracy20200623103601

Przygotowanie standardu przebiegu pracy

Przy standaryzacji metody pracy musimy najpierw upewnić się, że cały proces jest stabilny i odbywa się w powtarzalny sposób w...
Zastosowanie standaryzacji w miejscu pracy20200619142619

Zastosowanie standaryzacji w miejscu pracy

W systemie Lean Management standaryzacja może być zastosowana w celu: Organizacji miejsca pracy, Wizualizacji, Standaryzacji ...
Standaryzacja w Lean Management20200617144349

Standaryzacja w Lean Management

Standaryzacja jest jednym z narzędzi szczupłego zarządzania  i służy do kontroli procesów zachodzących podczas produkcji prod...
Cykl PDCA20200615143250

Cykl PDCA

Cykl PDCA stanowi element nowej filozofii zarządzania. Najbardziej skuteczne metody szczupłego zarządzania są wykorzystywane ...
Load more