Zbędne ruchy

Tak samo, jak inne typy marnotrawstwa, zbędne ruchy nie dodają wartości wytwarzanym towarom i usługom. Ten rodzaj marnotrawstwa podobny jest do zbędnego przetwarzania, lecz dotyczy bardziej ruchów, które wykonują pracownicy w czasie pracy na produkcji. Praca to te ruchy, wykonywanie których jest niezbędne do prowadzenia operacji i dodają wartości produktowi. Natomiast obracanie się, zbyt szerokie ruchy rąk, bezczynność którejś z dłoni i brak standaryzacji w wykonywaniu operacji są marnotrawstwem.

Przyczyny powstania marnotrawstwa zbędnych ruchów

Istnieje kilka przyczyn powstawania zbędnych ruchów na hali produkcyjnej. Główną z nich staje się brak stabilności operacji, ponieważ ciągnie za sobą złe wykorzystanie czasu oczekiwania, przechylanie się, niepotrzebne chodzenie, czy też nieekonomiczne układanie, czy usuwanie obrabianych elementów oraz zmianę kolejności ruchów podczas tego samego procesu. Poniżej kolejne przyczyny wykonywania przez pracowników zbędnych ruchów:

  • Brak odpowiednich szkoleń zawodowych,
  • Stąd słabo rozwinięte umiejętności pracowników,
  • Rozdzielenie operacji,
  • Niewłaściwie urządzone miejsce pracy,
  • Zwiększenie czasu pracy lub zatrudnienia.

Jak wyeliminować zbędne ruchy?

W celu zredukowania ilości niepotrzebnych gestów warto stosować następujące metody:

  • Dokładna standaryzacja systemu pracy,
  • Przekształcenie systemu w oparty na przepływie jednej sztuki,
  • Ustawienie sprzętu w sposób ergonomiczny i bezpieczny,
  • Zwiększenie ilości przeprowadzanych szkoleń.

Add Comment