Wartość dodana20200710135146

Wartość dodana

Smart Lean10 lipca 20200 comments
Często słyszymy określenie „wartość dodana” w różnych dziedzinach i branżach, ale co to oznacza? Dzisiaj spróbujemy to wyjaśnić. Ogólna definicja wart...
Kaskadowanie celów20200709114002

Kaskadowanie celów

Smart Lean9 lipca 20200 comments
Kaskadowanie celów jest jedną z metod zarządzania, która pomaga w skupieniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia określonych ce...
Nadanie pracy celu i kierunku20200706114524

Nadanie pracy celu i kierunku

Smart Lean6 lipca 20200 comments
Wyobraź, że twoja firma jest statkiem, a ty jesteś kapitanem. Prawdziwy kapitan musi mieć poczucie kierunku, aby dotrzeć do swojego celu. Musi wiedzie...
Visual management20200702141228

Visual management

Smart Lean2 lipca 20200 comments
Visual management, czyli zarządzanie wizualne jest narzędziem do uporządkowania stanowiska pracy, procesów zachodzących na linii produkcyjnej oraz bar...
Mapowanie procesów20200629143145

Mapowanie procesów

Smart Lean29 czerwca 20200 comments
Mapowanie procesów jest niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą, a także dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to graficzna forma ...
Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej20200625105859

Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej

Smart Lean25 czerwca 20200 comments
W poprzednich częściach mówiliśmy o zastosowaniu i przygotowaniu standardu. Każda organizacja ma określoną hierarchię, każdy w pracowników i zarządu m...
Przygotowanie standaryzacji20200623103601

Przygotowanie standaryzacji

Smart Lean23 czerwca 20200 comments
Przy standaryzacji metody pracy musimy najpierw upewnić się, że cały proces jest stabilny i odbywa się w powtarzalny sposób w każdym następnym syklu. ...
Zastosowanie standaryzacji20200619142619

Zastosowanie standaryzacji

Smart Lean19 czerwca 20200 comments
W systemie Lean Management standaryzacja może być zastosowana w celu: Organizacji miejsca pracy, Wizualizacji, Standaryzacji pracy, Oraz zarządzania c...
Standaryzacja w Lean Management20200617144349

Standaryzacja w Lean Management

Smart Lean17 czerwca 20200 comments
Standaryzacja jest jednym z narzędzi szczupłego zarządzania  i służy do kontroli procesów zachodzących podczas produkcji produktów i usług. Kontrola t...
Cykl PDCA20200615143250

Cykl PDCA

Smart Lean15 czerwca 20200 comments
Cykl PDCA stanowi element nowej filozofii zarządzania. Najbardziej skuteczne metody szczupłego zarządzania są wykorzystywane w największych korporacja...
PreviousNext