Visual management20200702141228

Visual management

Smart Lean2 lipca 20200 comments
Visual management, czyli zarządzanie wizualne jest narzędziem do uporządkowania stanowiska pracy, procesów zachodzących na linii produkcyjnej oraz bar...
Mapowanie procesów20200629143145

Mapowanie procesów

Smart Lean29 czerwca 20200 comments
Mapowanie procesów jest niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą, a także dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to graficzna forma ...
Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej20200625105859

Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej

Smart Lean25 czerwca 20200 comments
W poprzednich częściach mówiliśmy o zastosowaniu i przygotowaniu standardu. Każda organizacja ma określoną hierarchię, każdy w pracowników i zarządu m...
Przygotowanie standardu przebiegu pracy20200623103601

Przygotowanie standardu przebiegu pracy

Smart Lean23 czerwca 20200 comments
Przy standaryzacji metody pracy musimy najpierw upewnić się, że cały proces jest stabilny i odbywa się w powtarzalny sposób w każdym następnym cyklu. ...
Zastosowanie standaryzacji w miejscu pracy20200619142619

Zastosowanie standaryzacji w miejscu pracy

Smart Lean19 czerwca 20200 comments
W systemie Lean Management standaryzacja może być zastosowana w celu: Organizacji miejsca pracy, Wizualizacji, Standaryzacji pracy, Oraz zarządzania c...
Standaryzacja w Lean Management20200617144349

Standaryzacja w Lean Management

Smart Lean17 czerwca 20200 comments
Standaryzacja jest jednym z narzędzi szczupłego zarządzania  i służy do kontroli procesów zachodzących podczas produkcji produktów i usług. Kontrola t...
Cykl PDCA20200615143250

Cykl PDCA

Smart Lean15 czerwca 20200 comments
Cykl PDCA stanowi element nowej filozofii zarządzania. Najbardziej skuteczne metody szczupłego zarządzania są wykorzystywane w największych korporacja...
Zasada Deminga № 14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji20200612082357

Zasada Deminga № 14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji

Smart Lean12 czerwca 20200 comments
Żaden nawet najlepszy system zarządzania nie będzie działał bez szeregu elementów, zapewniających jego sprawne funkcjonowanie. Tymi elementami są ludz...
Zasada Deminga № 13. Promowanie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego doskonalenia20200608114830

Zasada Deminga № 13. Promowanie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego doskonalenia

Smart Lean8 czerwca 20200 comments
Wiedza powinna być podstawą każdej organizacji, która dąży do efektywnego działania. Zdaniem W.E. Deminga do obowiązków firmy należy zapewnienie praco...
Zasada Deminga № 12. Usunięcie barier, które utrudniają odczuwanie dumy z pracy, zrezygnowanie z ocen pracowników20200605121235

Zasada Deminga № 12. Usunięcie barier, które utrudniają odczuwanie dumy z pracy, zrezygnowanie z ocen pracowników

Smart Lean5 czerwca 20200 comments
Zasada jest taka, że pracownicy mają być zadowoleni z wykonywanej przez nich pracy. Nikt nie będzie dumny z pracy jeżeli ciągle zachodzą awarie, przes...