Visual management

Visual management, czyli zarządzanie wizualne jest narzędziem do uporządkowania stanowiska pracy, procesów zachodzących na linii produkcyjnej oraz bardziej skutecznego przekazywania informacji.

Komunikacja wizualna jest niezwykłe wydajna i skuteczna dlatego, że lepiej rozumiemy informacje, które widzimy. Za pomocą komunikacji wizualnej możemy rozszerzać swoją wiedzę szybciej i sprawniej. Jest ona uniwersalna i międzynarodowa, często nawet nie znając języka obcego, można się dogadać za granicą za pomocą narzędzi wizualnych, obrazów. To mówi nam o tym, że komunikacja wizualna nie zna granic, dlatego jest łatwa do zrozumienia.

Podstawowe funkcje

 1. Informowanie o stanie rzeczywistym. Za pomocą harmonogramu wykonanych zadań kierownictwo i pracownicy wiedzą, w jakim stopniu określone zadania zostały zrealizowane, a co jeszcze pozostaje do zrobienia.
 2. Wykrywanie problemów. Zarządzanie wizualne sprawia, że łatwiej możemy zidentyfikować źródło powstałych problemów i szybciej je rozwiązać.
 3. Wyznaczanie celów. Poprzez wizualne przedstawienie założonych celów oraz przedstawienia działań, które mają za zadanie osiągnięcie tych celów, pracownikom będzie łatwiej wykonywać działania niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów.

Formy zarządzania wizualnego

Z zarządzaniem wizualnym spotykamy się codziennie. Są to znaki ruchu drogowego, oznaczenia parkingów, zamieszczanie ważnych informacji na przykład na klatce schodowej czy oznaczenia na lotnisku. Zarządzanie wizualne może występować w różnych formach:

 • Tabele,
 • Ekrany,
 • Tablice,
 • Monitory,
 • Instrukcje,
 • Harmonogramy,
 • Drogowskazy.

Oto główne zasady, które powinny być spełnione podczas wykorzystania Visual Management:

 1. Informacje powinny być łatwe do zrozumienia i czytelne, osoby zatrudnione nie powinny tracić dużo czasu na odczytanie i zrozumienie zamieszczonych komunikatów. Forma przekazu powinna być dostosowana do adresatów.
 2. Wszystkie informacje przedstawione w sposób graficzny muszą być umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu.
 3. Aktualizuj dane na bieżąco. Jest to ważne, aby pracownicy wiedzieli, że jest to ważne. Na przykład niezaktualizowany harmonogram może sprawić, że zarządzanie wizualne nie będzie traktowane poważnie.

W jaki sposób zastosować zarządzanie wizualne?

Zarządzanie wizualne może być zastosowane w pięciu podstawowych obszarach.

Pierwszym z nich jest zarządzanie pracownikami na przykład za pomocą wywieszenia różnego rodzaju harmonogramów lub tabeli pokazujących poziom umiejętności każdego z pracowników. Umieszczenie procedur w widocznym miejscu będzie wspomagać pracowników w wykonywaniu ich zadań.

Umieszczenie przy maszynie instrukcji jej obsługi też jest zarządzaniem wizualnym. Jest to zarządzanie sprzętem i oznacza zorganizowanie przestrzeni pracy w taki sposób, aby można było ocenić czy proces wytwarzania produktów lub usług przebiega prawidłowo.

Zarządzanie materiałami polega wykorzystaniu określonych sygnałów, że zapas się kończy czy też oznaczeń na magazynie o miejscach magazynowania surowców. Zarządzanie wizualne w obszarze zarządzania materiałami może występować również w pakowaniu pewnego rodzaju materiałów do pojemników o określonym kolorze.

Umieszczenie norm bezpieczeństwa lub metod wykonywanych prac przy każdym stanowisku jest zarządzaniem metodami. W taki sposób pracownikom łatwiej jest wykonywać powierzone zadania, a osoby na stanowiskach kierowniczych będą mogli ocenić czy pracownicy stosują się do przyjętych metod pracy.

Ostatnim piątym obszarem, w którym stosuje się zarządzanie wizualne, jest zarządzanie pomiarami. Polega ono na oznakowaniu urządzeń pomiarowych w taki sposób, aby sygnalizowały odchylenia od normy lub wady produktu.

Dlaczego warto stosować zarządzanie wizualne?

Stosując zarządzanie wizualne, możemy osiągnąć następujące korzyści:

 • Redukcja marnotrawstwa,
 • Szybkie rozpoznawanie i wyeliminowanie problemów i błędów,
 • Poprawienie komunikacji między działami w firmie,
 • Określenie rzeczywistego stanu organizacji,
 • Ułatwienie pracownikom wykonywania swoich obowiązków w sposób skuteczny i bezpieczny.

Add Comment