Marnotrawstwo w produkcji

Filozofia Lean Management cechuje się nieustannym dążeniem do rozwoju i doskonalenia procesów. Przedsiębiorstwa produkcyjne, stosujące metody Lean mają dużo więcej szans na przetrwanie w ciężkich czasach niż te, które tych metod nie używają. Dziś mówić będziemy o marnotrawstwach, które mogą przeszkadzać przedsiębiorstwom produkcyjnym redukować koszty produkcji oraz wytwarzać towary najwyższej jakości.

Nadprodukcja

W procesach produkcyjnych można się spotkać z nadprodukcją w takich przypadkach:

 • Dokonanie zakupu, zamawianie surowców wcześniej, niż wystąpi takie zapotrzebowanie,
 • Nadmierna ilość materiałów i surowców na stanie,
 • Produkcja na zapas mimo zapotrzebowania na dany towar,
 • Realizacja zamówień w niewłaściwej kolejności,
 • Produkcja nadmiernej ilości ze względu na braki.

Za pomocą narzędzi typu SMED, TPM, i Heijunka można skutecznie wyeliminować nadprodukcję w firmie produkcyjnej.

Zapasy na produkcji

Zapasy powodowane są nadprodukcją, a także wynikają w postaci nadmiernej ilości składowanych surowców lub materiałów, zapasów produkcji w toku i półproduktów, które tworzą się w trakcie wytwarzania towaru lub także w nadmiernej ilości gotowych produktów, składowanych na terenie przedsiębiorstwa przez dowolny okres.

Przyczyną występowania tego typu marnotrawstwa są:

 • Długi czas realizacji zamówień,
 • Długi czas przezbrojenia,
 • Zaburzony przepływ materiałów,
 • Długi czas oczekiwania na dostawę, w wyniku czego zamawiamy więcej, niż potrzebujemy, na zapas.

Zapasy w przedsiębiorstwie produkcyjnym skutkują zwiększeniem kosztów na utrzymanie przedsiębiorstwa, zamrożeniem płynności finansowej, a także wydłużają czas pracy ze względu na konieczność gromadzenia i zarządzania.

Do eliminacji tego typu marnotrawstwa warto zastosować metody SMED, Kanban oraz skupić się na wdrożeniu systemu, polegającego na przepływie jednej sztuki.

Marnotrawstwo transportu

Dla eliminacji jakiegokolwiek typu marnotrawstwa najpierw warto się zastanowić nad przyczyną jego powstania. Jakie są przyczyny powstania zbędnego transportu na produkcji? Wyżej opisane typy MUDY są głównymi czynnikami powodującymi nadmierne transportowanie surowców, materiałów, półproduktów lub gotowych towarów. Marnotrawstwo transportu powstaje z powodu:

 • Braku miejsca,
 • Przewożenia półproduktów pomiędzy dwoma działami,
 • Zbędnych dostawy,
 • Zbyt dużych odległości między stanowiskami pracy, na których wykonywane są kolejne etapy wytwarzania produktów,
 • Przenoszenie, przekładanie i przesuwanie materiałów, surowców oraz półproduktów.

Narzędzia typu Kanban, VSM oraz wdrożenie Pull System będą pomocne w rozwiązaniu problemu powstania zbędnego transportu w firmie.

Oczekiwanie

Oczekiwanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno, jak i w innego typu organizacjach dotyczy oczekiwania materiałów, oczekiwania na transport półproduktów, oczekiwania czasu pracy maszyn, na dokumentację, na decyzję lub też na innych ludzi czy spóźnionych pracowników.

Przyczynami powstania oczekiwania przede wszystkim są:

 • Brak standaryzacji pracy,
 • Niewłaściwe ustawienie maszyn,
 • Zaburzona komunikacja,
 • Niezbalansowana praca maszyn,
 • Błędy dokumentacyjne.

Działania, pomagające wyeliminować zbyt długie oczekiwanie to:

 • Przyjęcie standardów pracy,
 • Balansowanie czasu pracy maszyn oraz całego procesu produkcji,
 • Wdrożenie Pull System,
 • Kaizen.

Braki na produkcji

Braki w przedsiębiorstwie produkcyjnym dotyczą głównie niewłaściwego ustawienia maszyn, niewłaściwej obróbki materiałów lub niewłaściwego magazynowania towarów i półproduktów. Warto pamiętać również o ryzyku wybrakowania towaru podczas transportacji. Dotyczy to nie tylko transportu zewnętrznego, ale także wewnętrznego systemu logistycznego.

Głównymi przyczynami powstania braków na produkcji są:

 • Brak standaryzacji pracy,
 • Brak standardu działań nastawionych na eliminację powstałych błędów,
 • Brak określonych standardów jakości,
 • Niedostateczne przeszkolenie pracowników.

Six Sigma, PokaYoke oraz system przepływu jednej sztuki są głównymi narzędziami w eliminacji braków na produkcji.

Zbędny ruch

Zbędny ruch przejawia się w postaci obracania i przechylania się, sięganie po narzędzi, szukanie jakichkolwiek elementów niezbędnych do pracy. Głównymi przyczynami są niewłaściwe przeszkolenie pracowników, zła ergonomia stanowisk pracy, niedostateczna ilość narzędzi.

Wyeliminować zbędny ruch możemy za pomocą:

Zbędne przetwarzanie

Nadmiernym przetwarzaniem nazywamy wszystkie procesy, które nie dodają wartości wyrobom. Nadmierne przetwarzanie to:

 • Tworzenie zbędnej dokumentacji, w tym raportów,
 • Powtarzające się czynności i zadania,
 • Zbędne drukowanie dokumentów,
 • Nadmierna kontrola,
 • Zbędne procedury,
 • Opóźnienia między procesami,
 • Nie zrozumienie wymagań konsumenta.

Narzędziami do rozwiązania tego typu problemu będą wdrożenia systemów Kaizen i przepływu jednej sztuki.

Marnotrawstwo w produkcji. Zapraszamy do dyskusji.

Add Comment