One Piece Flow Przepływ jednej sztuki

Chcesz poprawić poziom jakości wyrobów?
Masz za duże zapasy? Zalega Ci stary towar?
Chcesz przyspieszyć proces realizacji zamówień?
Zastosuj koncepcję One Piece Flow.

One Piece Flow to:

 1. ciągły przepływ jednej sztuki w procesie,
 2. wbudowanie jakości w proces (zero błędów jakościowych),
 3. optymalizacja procesów logistyki mająca na celu zaopatrywanie linii montażowej w komponenty i surowce.

Każdy właściciel fabryki chciałby, aby ilość jego „zamrożonego kapitału” w procesie była jak najmniejsza a sam proces był realizowany efektywnie, płynnie i bez odpadu.

Analizując powyższe stwierdzenia należy się zastanowić, czy istnieje narzędzie lean management, które sprosta tym wymaganiom.
Po chwili zastanowienia i poszukiwań mamy rozwiązanie: One Piece Flow czyli przepływ jednej sztuki jako metoda na osiągnięcie postawionego wyżej celu.

Co to jest One Piece Flow?

O co w takim razie chodzi w tym całym one piece flow?
One piece flow czyli przepływ jednej sztuki to organizacja pracy charakteryzująca się tym, iż w każdym miejscu procesu (no może oprócz palety z produktem gotowym, chodź i tam również może wystąpić) mamy do czynienia z ilością 1 szt.

Na każdym stanowisku gniazda produkcyjnego operator produkuje jedną sztukę i przekazuje ją od razu na kolejne stanowisko. Po przekazaniu części do kolejnego etapu procesu operator otrzymuje część z poprzedniego stanowiska i w ten sposób cały proces „płynie” w sposób ciągły, systematyczny i nieprzerwany a ilość części w procesie to 1 szt.

Gniazdo produkcyjne

Wspomnieliśmy tutaj o gnieździe produkcyjnym, więc krótko je tutaj scharakteryzujmy.
Gniazdo produkcyjne to kilka (przynajmniej dwie) maszyn pracujących w tym samy procesie produkcyjnym, wykonujących następujące po sobie czynności procesu.

Gniazdo może być zaprojektowane zgodnie z zasadą podobieństwa wykonywanych operacji jak i zgodnie ze strumieniem wartości. I to właśnie w przypadku strumieniowego ułożenia możemy zastosować one piece flow czyli przepływ jednej sztuki.

Definicja, filozofia i metoda One piece flow

One piece flow w dosłownym tłumaczeniu oznacza przepływ jednej sztuki.

Dzięki zastosowaniu tej metody w procesie możemy skrócić czas realizacji zlecenia produkcyjnego, co oznacza że nasz klient otrzyma zamówiony produkt wcześniej niż w przypadku produkcji partiami.

Kolejnym atutem implementacji one piece flow jest redukcja ilości części w procesie do 1 szt. na stanowisku, co pozwala zredukować zamrożony kapitał produkcji w toku.

Ilość wadliwych części w procesie również zostaje ograniczona do 1 szt. Po wykryciu błędu, kiedy w procesie jest tylko 1 szt. Wadliwa właśnie znaleziona, linia jest zatrzymywana celem eliminacji wady. Dzięki temu poziom odpadów zostaje zminimalizowany.

Korzenie one pice flow

Początki one piece flow to rok 1934, kiedy to Kiichiro Toyoda użył tej metody na odlewni, przy produkcji elementów silnik. Była to koncepcja „potwierdzania procesów jeden po drugim”, której celem nie dodawanie dodatkowej pracy do części, które okazywały się wadliwe. Jak później zauważono metoda ta zaczęła przynosić znaczne korzyści.

Kiedy możemy wdrożyć one piece flow. Warunki wdrożenia

Jak już wyżej wspomnieliśmy metoda one piece flow przynosi wiele korzyści np. w procesach produkcyjnych czy pracach montażowych.

Jednak czy oznacza to, że zawsze możemy ją zastosować?

W rzeczywistości mogą pojawić się warunki, które wykluczą zastosowanie one piece flow lub uczynią je ekonomicznie nieuzasadnioną. Przykładem może być piec do wypalania dachówek, gdzie partie produkcyjne liczone są w setkach bądź tysiącach. Użycie w tym przypadku metody one piece flow czyni ją ekonomicznie nieuzasadnioną. To co możemy zrobić to np. zredukować aktualną partię produkcyjną a nie sprowadzić ją do 1 szt.

Aby wdrożyć one piece flow muszą być spełnione następujące warunki:

 1. Ilość stanowisk musi wynosić więcej niż jedno. Jedno stanowisko samo nadaje sobie tempo i samo na sobie wymusza przepływ jednej sztuki,
 2. Praca na poszczególnych stanowiskach musi odbywać się zgodnie ze standardem. Tylko w przypadku tak samo wykonywanej pracy przez operatorów możemy myśleć o implementacji one piece flow,
 3. Stanowiska musza być zbalansowane tzn. czas wykonywanej czynności na każdym z nich powinien być bardzo zbliżony, dzięki czemu nie czekamy ani nie tworzymy zapasów między procesowych.

Realizacja One piece flow

Jak już wspomnieliśmy wyżej metoda one piece flow polega na przekazywaniu na kolejne stanowisko produktu w ilości dokładnie 1 szt. a w jego miejsce pojawia się 1 szt. z procesu poprzedniego. Dzięki takiej metodzie pracy skracamy czas przebywania wyrobu w naszej fabryce.
To z kolei powoduje, iż klient szybciej otrzymuje zamówiony towar i szybciej za niego płaci.

Co daje wdrożenie One piece flow?

One piece flow pozwala nam:

 • zredukować a nawet wyeliminować czynności nie dodające wartości do produktu (NVA),
 • skrócić czas realizacji zlecenia produkcyjnego, co z kolei wiąże się ze skróceniem czasu oczekiwania klienta,
 • zredukować liczbę braków poprzez ich natychmiastowe wykrycie, eliminację przyczyny powstawania wady i ponowne uruchomienie procesu,
 • zredukować zapasy międzyprocesowe co bezpośrednio przekłada się na wielkość zamrożonego kapitału dla produkcji w toku (WIP),
 • zredukować powierzchnie produkcyjną poprzez organizację gniazd produkcyjnych.

Wszystkie powyższe punkty wpływają bezpośrednio na poprawę wskaźników finansowych organizacji.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.