Metoda PDCA w praktyce / Metodologia PDCA przykład

Każdy z nas w swoim dotychczasowym życiu stanął w obliczu zadania bądź wydarzenia do zaplanowania czy problemu, który trzeba rozwiązać.
Zmiany to również nieodłączny element naszego życia i to właśnie od nas samych zależy, jak będziemy na nie reagować. Każda zmiana to coś nowego, nieznajomego, dobrego lub złego, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie podejście do tematu, aby na samym początku nie zacząć szukać wymówek, aby go uniknąć.

A jak wygląda to u was? Czy macie sprawdzone metody na rozwiązanie powyższym sytuacji?
Jeżeli nie to rozwiązaniem jest cykl PDCA, czyli tzw. Cykl Deminga.

Co to jest PDCA?

PDCA to czterostopniowy model zarządzania mający zastosowanie w wielu sytuacjach.

Jest on bardzo ściśle powiązany z Lean Management, Kaizen, Problem Solving czy ciągłym doskonaleniem.

Metoda PDCA to cztery następujące po sobie kroki Plan-Do-Check-Act/Adjust, których użycie w projekcie daje nam duże prawdopodobieństwo zakończenia zadania sukcesem.

Metodologię PDCA możemy zastosować w wielu obszarach firm produkcyjnych czy usługowych, do znajdowania usprawnień, wdrażania nowych procesów jak i do zarządzania projektami.

Definicja, filozofia i metoda PDCA w praktyce

PDCA to kierunkowskaz pokazujący nam drogę do odniesienia sukcesu.

Cykl Deminga

Cykl Deminga składa się z cyklu 4 kroków, podczas których weryfikowana jest postawiona hipoteza. Są to:

P-Plan-Zaplanuj

udokumentuj stan aktualny procesu/problemu, zdefiniuj stan docelowy (przyszły) wraz z mierzalnymi celami do osiągnięcia, zidentyfikuj rozwiązania lub usprawnienia procesu i opracuj plan działania

D-Do – Zrób

realizuj plan, monitoruj proces podczas realizacji. Dokumentuj występujące problemy i nieprzewidziane zdarzenia.

C-Check – Sprawdź

przeanalizuj wyniki w stosunku do celów określonych w fazie Plan. Sprawdź czy stan po wdrożeniu jest zgodny z planowanym stanem przyszłym.

A-Act/Adjust – Działaj

jeśli nowa metoda okazała się efektywna (wyniki fazy Check) wówczas zaadoptuj metodę do procesu i ustandaryzuj, w przeciwnym razie zidentyfikuj zmiany jakie należy wdrożyć i rozpocznij nowy cykl PDCA.

Faza A daje nam możliwość poprawy, korekty opracowanego planu w fazie P co pokazuje, iż cykl Deminga jest cyklem ciągłym, który nigdy się nie kończy a każde jego kolejne powtórzenie zbliża nas do osiągniecia założonego w fazie P celu.

Stąd PDCA nazywany jest również cyklem ciągłego doskonalenia.

Aby zrealizować założony cel wiele osób przechodzi od razu do działania minimalizując, a nawet zapominając o etapie planowania.
Efektem takiego działania jest niezliczona ilość pomyłek, długi czas realizacji oraz problemy jakościowe.
Dlatego właśnie cykl PDCA jest tak ważnym narzędziem generowania i zestandaryzowania zmian.

Zastosowanie PDCA w praktyce

Ze względu na swoją uniwersalność Cykl PDCA może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach projektów jak i działań o charakterze naprawczym.

Standaryzacja pracy to kolejny obszar, w którym bez zawahania możemy, a nawet musimy, zastosować metodę PDCA. Standard to najlepsza w danym momencie metoda pracy, dzięki czemu cały czas podlega ona poprawie i optymalizacji.

Ponadto metoda PDCA znajdzie zastosowanie podczas:

  1. usprawniania istniejącego procesu produkcyjnego czy usługowego,
  2. uruchamianiu nowego procesu w formie,
  3. rozwiązywaniu problemów,
  4. planowaniu dowolnych działań czy zmian.

Dzięki Cyklowi Deminga można w dużym stopniu usprawnić oraz zoptymalizować funkcjonowanie organizacji.

Realizacja zgodnie z cyklem PDCA

Poniżej schemat postępowania podczas realizacji zgodnej z cyklem PDCA:

PLAN
P1: Zdefiniuj problem.
P2: Udokumentuj stan aktualny procesu/problemu.
P3: Zdefiniuj stan docelowy (przyszły) wraz z mierzalnymi celami do osiągnięcia.
P4: Zidentyfikuj rozwiązania lub usprawnienia procesu.
P5: Opracuj plan działania.

DO
D1: Wdróż plan działań w realnym procesie.

CHECK
C1: Przeanalizuj wyniki w stosunku do celów określonych w fazie Plan. Sprawdź czy stan po wdrożeniu jest zgodny z planowanym stanem przyszłym.

ACT/ADJUST
A1: Udokumentuj zmiany w standardowym procesie.
A2: Zbadaj postęp procesu nauki (czego nauczył się zespół podczas realizacji PDCA).
A3: Zdefiniuj luki pomiędzy fazą Check i Plan.
A4: Jeśli są luki w „A3” wówczas zdefiniuj kolejny cykl PDCA.
A5: Udokumentuj usprawnienie i podziel się najlepszymi praktykami.

Co daje stosowanie i wdrożenie metody PDCA w praktyce? Przykłady

Dzięki metodologii PDCA:
– realizacja przebiega sprawniej,
– usprawniamy komunikację w zespole,
– rozwiązujemy problemy eliminując przyczyny źródłowe,
– organizacja podlega procesowi ciągłego doskonalenia co daje ciągły rozwój firmy.

To tylko niektóre przykłady wdrożenia PDCA w praktyce.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.