Rozwiązywanie problemów / Problem Solving

Zwyczajem stało się nazywanie niepożądanego zdarzenia problemem, ale czy na pewno wiemy, kiedy faktycznie mamy problem do rozgryzienia? Czy wiemy kiedy zdarzenie jest odchyleniem od standardu i czy potrafimy podejmować słuszne decyzje?

Uczestnicy będą rozwiązywać problemy szukając przyczyn źródłowych  (RCA) i eliminować je, a nie jak to się często dzieje „gasić pożary”, co spowoduje, iż nie pojawią się już więcej w przyszłości. To tak jak stanąć przed wyborem: skosić czy wyrwać chwast?

Warsztaty zaczynamy krótkim zadaniem, które motywuje do wyjścia poza schematy myślenia. Myślenie poza schematami to jeden z kluczowych elementów metodologii Problem Solving.

Kolejnym etap szkolenia pokaże uczestnikom, jakie są główne zasady analizy przyczynowo – skutkowej, co zostanie poparte przykładem.

Uczestnicy poznają również narzędzia wykorzystywane podczas Problem Solving:

 • 5W+H – służy do zawężenia problemu ogólnego do konkretnego,
 • Diagram Spagetti – ukaże fizyczny przepływ materiału i pracy ludzkiej,
 • Wykres Pareto – służy do ustalenia priorytetów działań,
 • 5xWhy – używana do znalezienia powodu problemu, tzw. przyczyny źródłowej,
 • Diagram Ishikawy – wizualna metoda używana do znalezienia powodu problemu, tzw. przyczyny źródłowej,
 • FMEA (z RPN) – służy do określenia, gdzie mogą wystąpić przyczyny i jakie jest ryzyko ich wystąpienia,
 • Raport A3 – służy do zapisania historii problemu od jego wystąpienia aż do rozwiązania,
 • PDCA – służy do rozwiązania problem zgodnie z cyklem Deminga.

Połączenie ze sobą kilku narzędzi pozwoli uczestnikom zauważyć, jaki wpływ mają one na podjęte działania naprawcze, a co się z tym wiąże na efektywność rozwiązania.

Problem Solving – Rozwiązywanie problemów / Praktyczne szkolenie

Szkolenie pokaże, że nie zawsze pierwsze, znalezione na gorąco, potencjalne przyczyny wystąpienia problemu rzeczywiście nimi są. Uczestnicy zobaczą jak ważne jest dokładne i skrupulatne przeanalizowanie sytuacji, co w rezultacie przełoży się na trwałość, skuteczność rozwiązania oraz redukcję czasu jaki poświęciliśmy na jego znalezienie.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję przewodniczyć zespołowi Problem Solving.

Praktyczne korzyści stosowanie PROBLEM SOLVING:

 • poznanie wielu narzędzi rozwiązywania problemów,
 • usystematyzowanie procesu rozwiązywania problemów,
 • rozwiązanie problemu poprzez znalezienie przyczyny źródłowej a nie tylko „gaszenie pożaru”,
 • redukcja braków w procesie produkcyjnym,
 • zwiększenie efektywności parku maszynowego,
 • zmniejszenie ilości ukrywanych problemów,
 • kształtowanie zespołu podczas procesu rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.