Smart Lean S.C.   Bogdanowo 13f/1,   64-600 Oborniki +48 61 250 56 78 kontakt@smartlean.pl

SMED – szybkie przezbrojenie

SMED – szybkie przezbrojenie

SMED czyli Single Minute Exchange of Die, oznacza wymianę formy w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Metodyka opracowana w latach 60-tych przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo w dużej mierze opiera się na metodzie TWI JM (Training Within Industry Job Methods), która powstała w czasie II wojny światowej.

Głównym celem SMED jest skracania czasu przezbrojenia poprzez zastosowanie techniki EŁPU czyli eliminacji, łączenia, przestawiania i ulepszania. Różnica pomiędzy SMED a JM polega na podziale czynności w procesie przezbrojenia na czynności zewnętrzne i wewnętrzne.

trasa

Stosowanie metodyki SMED wymaga pracy zespołowej, w trakcie której opracowywany jest nowy standard przezbrojenia.  Standard, który określa jakie czynności, kiedy i przez kogo należy wykonać przed zatrzymaniem, w trakcie zatrzymania maszyny i po jej uruchomieniu.

Nowy sposób przezbrojenia powinien uwzględniać:

  • wcześniejsze przygotowanie i transportu wszystkich części, materiałów i narzędzi,
  • wsparcie dodatkowych pracowników/ operatorów/ liderów,
  • eliminację regulacji,
  • miejsce dla materiałów, części, narzędzi zgodnie z 5S,
  • równoległej realizacji działań.

Operatorzy zaangażowani w kreowanie nowego standardu w późniejszym czasie rozumiejąc proces przezbrojenia sami inicjują działania i pracują nad dalszym doskonaleniem.

W trakcie realizacji warsztatów SMED wraz z naszymi klientami uzyskiwane były następujące wyniki:

trasa

Autor: Joanna Szrama