Chcesz:
Aby twoja praca była jeszcze bardziej wydajna? Być bardziej elastycznym, szybciej reagować na potrzeby rynku, na zmieniające się zamówienia? Obniżyć poziom zapasów w firmie?

Jeśli tak to świetnym rozwiązaniem są proponowane przez Smart Lean warsztaty SMED.

Co to jest SMED?

SMED, Single Minute Exchange of Dies, oznacza przezbrojenie w czasie nie dłuższym niż „9 minut” oraz zgodnie z obowiązującym standardem. Jest więc to narzędzie służące do redukcji czasu przezbrojenia.

Gdzie można zastosować SMED?

SMED można zastosować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze stratami związanymi z przejściem z jednego typu produktu na drugi. I nie ma tu szczególnego znaczenia czy jest to produkcja wielkoseryjna czy małoseryjna. W większości typów produkcji przejście takie generuje straty związane z oczekiwaniem, brakami czy też straty na wydajności.

Jakie rodzaje przezbrojeń mogą występować?

Wyróżniamy dwa podstawowe typy przezbrojeń. Przezbrojenie pełne i przezbrojenie częściowe. Jak łatwo się domyśleć, przezbrojenie pełne obejmuje  szeroki zakres czynności związanych z przestawieniem produkcji i zazwyczaj wymaga zmiany parametrów procesu na wszystkich jego elementach składowych, co w praktyce niesie za sobą konieczność przebudowy całej linii lub gniazda produkcyjnego.

Przezbrojenie częściowe dotyczy zmiany parametrów tylko w części procesu produkcyjnego ale często wiąże się zatrzymaniem całej linii.

Kto odpowiada za redukcję czasu przezbrojenia ?

Fundamentem doskonalenia procesów opartej na filozofii Lean Mangement są zawsze ludzie. Podobnie jest w przypadku warsztatów SMED. Podstawą do doskonalenia oraz skracania czasów przezbrojeń jest zaangażowanie pracowników uczestniczących w procesie. I nie mamy tu na myśli wyłącznie pracowników bezpośrednio produkcyjnych czy kadry zarządzającej nimi. W warsztaty SMED konieczne jest włączenie możliwie w szerokim zakresie funkcji wspierających takich jak planowanie produkcji, zaopatrzenie, kontrolę jakości czy dział techniczny,

Jak przeprowadzić efektywne warsztaty SMED?

 1. Wybierz proces przezbrojenia
 2. Uformuj zespół
 3. Przeanalizuj obecne przezbrojenie – zapisz wszystkie operacje lub nagraj film
 4. Podziel czynności na zewnętrzne i wewnętrzne
 5. Zastanów się jakie operacje możesz wykonać przed zatrzymaniem procesu
 6. Wykonaj analizę czynności wewnętrznych, zaplanuj jakie czynności można wyeliminować, przenieść, połączyć lub uprościć.
 7. Zaplanuj działania
 8. Ustal standard nowego przezbrojenia
 9. Monitoruj wyniki
 10. Doskonal obecny standard przezbrojenia

Jakie korzyści wynikają ze SMED-u?

 • skrócenie czasów przezbrojeń,
 • redukcja czasu oczekiwania na realizację zamówienia (LT),
 • redukcja zapasów (również WIP),
 • wzrost elastyczności,
 • zmniejszenie wielkości partii,
 • produkcja tego co oczekuje klient, we właściwej ilości i zawsze we właściwym czasie.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy warsztatów SMED?

 • nauczą się jak poprawnie analizować wykonywaną pracę,
 • nauczą się jak dzielić pracę na czynności wewnętrzne i zewnętrzne, jak można je między sobą zamieniać oraz w kolejnym kroku redukować czas ich wykonywania,
 • zauważą, że ideologia SMED to nie wydawanie pieniędzy na dodatkowe narzędzia i wyposażenie a ciągły proces organizacji swojej pracy, analiza i optymalizacja wykonywanej czynności,
 • na własnym procesie (90% praktyka) zastosują metodologię SMED, przez co skrócą czas przezbrojeń swoich procesów,
 • dowiedzą się jak utrzymać korzystny rezultat warsztatów,
 • dowiedzą się jak efektywnie skracać czasy przezbrojeń i zwiększyć zdolności produkcyjne (nawet o 7 roboczo zmian w miesiącu) przy utrzymaniu kosztów maszynowych i pracowniczych na niezmienionym poziomie.

Jak utrzymać rezultaty po warsztacie SMED?

Single Minute Exchange of Dies nie można traktować jak jednorazowe wydarzenie czy warsztat. Doskonalenie przezbrojenie jest procesem ciągłym i wymagane jest podejście systemowe. Dlatego bardzo często sugerujemy zintegrowanie metody SMED z innymi narzędziami Lean Management. Wyśmienitym narzędziem wspierającym doskonalenie procesu przezbrojenia jest SFM (Shopfloor Management). Monitoring czasów przebudowy może być przecież bardzo dobrym wskaźnikiem produkcyjnym, do którego będziemy wracać w trakcie spotkań operacyjnych, planując kolejne działania doskonalące.

Ważne jest również to, aby warsztaty SMED zaplanować i przeprowadzić na wszystkich urządzeniach i procesach wymagających przezbrojenia. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi Lean Management, aby osiągnąć trwałe efekty w procesie doskonalenia przezbrojeń, konieczne jest zaangażowanie wszystkich uczestników procesu oraz funkcji wspierających.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.