Waste walk co to jest? Definicja, metoda, technika i filozofia

Waste walk jako narzędzie lean management. Marnotrawstwo to podstawowa bolączka każdej organizacji. To przez wszędzie występujące marnotrawstwa nasza firma nie produkuje ani nie rozwija się w takim tempie jak życzy sobie tego kierownictwo/właściciele.

Dlatego umiejętność identyfikacji marnotrawstwa to pierwszy i bardzo ważny krok prowadzący nas ku poprawie wydajności, zwiększeniu zaangażowania pracowników co przekłada się na wyniki biznesowe firmy.
Waste walk to narzędzie, które wspiera nas w ciągłym wzroście naszej efektywności pracy.

Waste, czyli Marnotrawstwo

Waste walk to „spacer”, którego celem jest identyfikacja marnotrawstw występujących w naszym strumieniu wartości. To wizyta bezpośrednio w obszarach, gdzie mamy do czynienia z dodawaniem wartości do produktu VA i ich analiza krok po kroku pod katem strat.

Dodawanie wartości, czyli:

 1. „Coś za co zapłaciłby klient zewnętrzny”,
 2. Operacje, które przekształcają produkt ze stanu surowego do gotowego,
 3. Operacje zwiększające wartość produktu przez montaż części, dodanie funkcjonalności lub poprawienie jego estetyki.

7+2 Marnotrawstw

Wszelkie czynności, które nie uczestniczą bezpośrednio w transformacji produktu w jego gotowy stan nazywamy Marnotrawstwem.
Mogą one być konieczne w obecnych warunkach, ale nie dodaje wartości tzn. nie zmieniają naszego produktu, jak np. czyszczenie części czy inspekcja.

Wyróżniamy 7 głównych marnotrawstw i 2 dodatkowe:

 1. Nadprodukcja, czyli towar, który został wyprodukowany za szybko lub w większej ilości w stosunku do zamówienia klienta,
 2. Zapasy, czyli towar na hali produkcyjne, zapasy międzyprocesowe,
 3. Transport, czyli wszelki transport części, surowców produktów, dokumentów,
 4. Ruch, czyli wszelki ruch człowieka związany z nieefektywnym stanowiskiem pracy lub brakiem elementów potrzebnych do bieżącej produkcji,
 5. Braki, czyli produkcja wadliwych części,
 6. Oczekiwanie, czyli czekanie za materiałami, surowcem, informacją, mechanikiem, inżynierem, itp., ale także oczekiwanie człowieka na zakończenie cyklu maszyny i w drugą stronę, czekanie maszyny na człowieka,
 7. Nadmierne przetwarzanie, czyli niepotrzebne procesy, nadmierna koncentracja na nieistotnych dla klienta detalach, czyszczenie magazynowanych części, pakowanie i rozpakowywanie detali itd., jak i stosowanie maszyn, technologii nieadekwatnej do skali produkcji,
 8. Niewykorzystanie potencjału pracowników, czyli niewykorzystanie wiedzy pracowników na temat ich procesu czy stanowiska pracy. To właśnie pracownik zna najlepiej swój proces i wie co można usprawnić, aby zwiększyć efektywność pracy.
 9. Brak wskaźników, czyli brak wyznaczonych celów przez co nie wiemy, w którym miejscu jest nasz proces, czy jest dobrze czy jest źle.

Definicja, filozofia i metoda Waste walk

Waste Walk to eliminacja marnotrawstwa poprzez bezpośrednią obserwację procesu i jego późniejszą analizę.

I to jest właśnie główny choć nie jedyny cel Waste walk.

Dzięki Waste walk mamy okazję na identyfikację ukrytych problemów oraz dotarcie do ich źródła, ale także podnosimy zaangażowanie pracowników.
Dzięki Waste walk, zdecydowanie skuteczniej niż z „bezpiecznej przestrzeni biurowej”, jesteśmy w stanie optymalizować nasze procesy, stanowiska i co się z tym wiąże poprawiać wskaźniki procesu.

Jak dobrze przygotować się do Waste walk?

Przygotowanie do Waste Walk

Przed przystąpieniem do Waste Walk należy się do tego przygotować.
Pierwszy krok to wyznaczenie grupy osób odpowiedzialnych za prowadzenie Waste Walk. Należy zweryfikować ew. uzupełnić ich wiedzę na temat głównych marnotrawstw, które stanowią bazę do prowadzenia Waste Walk.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie obszarów, które będą podlegać analizie.

Trzeba się tutaj zastanowić, gdzie mamy w organizacji:
– procesy, których czas wykonania jest zbyt długi,
– procesy, które są zbyt skomplikowane,
– procesy, które wymagają znacznych zapasów do ich realizacji,
– procesy, w których mamy do czynienia z dużą ilością błędów lub powtarzającymi się wadami,
– procesy, które nie są ustandaryzowane, przez co czas ich realizacji znacznie się różni między pracownikami.

Po tych krokach należy wyznaczyć obszary, które będą podlegać Waste Walk i zapisać te informacje na arkuszach Waste Walk.

Jeżeli mówimy już o arkuszach to należy je przygotować przed przystąpieniem do Waste Walk.

Co powinny zawierać?
Arkusz powinien zawierać:
– opis obszaru, na którym odbywa się Waste Walk,
– kolumna z krótkim opisem (dla przypomnienia) 7+2 Marnotrawstw,
– kolumny do każdego z marnotrawstw: zauważone marnotrawstwa; czego ono dotyczy: człowiek, maszyna, dokumentacja itp.; proponowane rozwiązania.

Realizacja Gemba Walk

Realizacja Waste Walk może odbywać się w małych grupach jak i pojedynczo, ale wiemy, że „co dwie głowy to nie jedna”. Dlatego dobrze jest zdefiniować małe grupy do poszczególnych obszarów.

Należy stosować zasadę, aby nie przeprowadzać Waste Walk na „swoim” obszarze. Każdy z nas wie, iż długo pracując w danym miejscu nie zauważamy wielu marnotrawstw, po prostu są one dla nas codziennością.

Mając już ustalone grupy i obszary przystępujemy do Waste Walk.

Ważnym elementem Waste Walk jest rozmowa z pracownikiem, który jest „właścicielem” danego obszaru i zna go najlepiej. To od pracowników możemy uzyskać wiele cennych uwag i spostrzeżeń dotyczących strat na danym obszarze, które mogły by zostać przez nas niezauważone.

Wszystkie obserwacje, uzyskane informacje i spostrzeżenia notowane są na arkuszach.

Po zakończeniu Waste Walk wszyscy uczestnicy spotykają się w wyznaczonej sali celem omówienia swoich obszarów z innymi grupami.
Wszystkie zauważone punkty zostają zanotowane na zbiorczej tablicy co pozwoli nam na ich analizę i podjęcie odpowiednich działań zmierzających ku eliminacji bądź redukcji zauważonych marnotrawstw

Gdzie Waste walk ma zastosowanie i dlaczego? Przykłady wdrożeń Waste Walk

Waste Walk to metoda, którą możemy stosować wszędzie tam, gdzie realizujemy procesy dodające wartości do naszego produktu.

Co daje wdrożenie Waste walk w firmie?

Dzięki wdrożeniu i stosowaniu Waste Walk uzyskujemy:

 • zbiór danych potrzebnych do optymalizacji, doskonalenia procesów, redukcji marnotrawstwa i zwiększania wartości dodanej,
 • zwiększenie zaangażowanie pracowników w kreowanie swojej pracy,
 • możliwość identyfikacji procesu „niedoskonałego” i jego optymalizację.

Powyższe działania przekładają się na aspekty finansowe firmy poprzez poprawę bezpieczeństwa, wzrost efektywności oraz zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.