KAIZEN

Chcesz aby twoja organizacja ciągle się rozwijała? Chcesz być coraz lepszy?
Ciągłe doskonalenie to filozofia pochodząca od japońskiego KAIZEN, czyli w dosłownym tłumaczeniu „zmiana na lepsze”.

KAIZEN to doskonalenie miejsca pracy, procesów oraz życia codziennego oparte na małych kroczkach, które w rezultacie prowadzą do dużych i znaczących zmian w organizacji.

Celem KAIZEN jest zachęcenie pracowników każdego szczebla do dzielenia się własnymi pomysłami na usprawnienia oraz do aktywnego działania również poza sferą swojej indywidualnej odpowiedzialności. To ciągły proces eliminacji zidentyfikowanych w procesie marnotrawstw przy zaangażowaniu wszystkich pracowników z wykorzystaniem ich wiedzy i doświadczenia.

Nasz warsztat oparty jest na drodze dotarcia do faktycznie działającego systemu pracowniczych sugestii, wynikającego z oddolnego zaangażowania pracowników. Ukazuje kluczowe czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu tj. rolę kadry zarządzającej oraz nadrzędną wartość procesu komunikacji i zamykania informacji zwrotnej. Warsztat w całości oparty jest na case study z polskiego biznesu, dzięki czemu uczestnicy poznają najlepsze praktyki wypracowane zarówno w polskich jak i zagranicznych firmach, gdzie zwrot finansowy z procesu liczony jest na poziomie mln złotych/euro rocznie.

Warsztaty są przeznaczone zarówno dla środowiska produkcyjnego jak i usługowego.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • jak uaktywnić kreatywność i potencjał pracowników do zgłaszania pomysłów usprawniających procesy (kaizeny),
 • jak ustandaryzować sposób zgłaszania pomysłów pracowniczych,
 • jak ustandaryzować proces rozpatrywania pomysłów i zapewnić informację zwrotną,
 • jak zmotywować pracowników do ulepszania swoich stanowisk pracy,
 • jak wyróżnić najbardziej zaangażowanych pracowników.

Dzięki takiemu podejściu i zaangażowaniu każdego pracownika w proces doskonalenia organizacja jest w stanie utrzymywać swoją przewagę nad konkurencją.

Korzyści jakie daje nam system sugestii KAIZEN to:

 • ciągłe doskonalenie organizacji,
 • wzrost zaangażowania pracowników w tworzenie oraz usprawnianie swojego miejsca pracy,
 • skrócenie czasu realizacji zamówienia,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • poprawa jakości produkowanych wyrobów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
 • wzrost konkurencyjności firmy.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.