Marnotrawstwo na budowie

Ogólna koncepcja Lean Management ma na celu wytworzenie produktów i realizację usług najwyższej jakości minimalizując koszty. Dzięki wykryciu marnotrawstwa na budowie za pomocą technik Lean Management można znacznie skrócić czas budowy, zredukować koszty oraz zwiększyć efektywność i produktywność pracowników. Firma budowlana przy wykonywaniu swoich zadań powinna nie tylko realizować polecone cele, ale również rozumieć wartość akcji z perspektywy klienta. Zespół budowlany nie tylko realizuje, ale także doradza i pomaga w uzyskaniu najlepszych wyników. Do zadań firmy budowlanej należy wizualizacja przebiegu pracy w taki sposób, aby wszystkie działania, które nie dodają wartości procesowi, były wyeliminowane.

Nadprodukcja w budownictwie

Występuje wtedy, gdy zaplanowane do wykonania czynności są realizowane wcześniej zaplanowanych terminów, lub w przypadku, gdy etap poprzedni jest wykonywany dużo wcześniej następnego etapu budowy. Dotyczy to na przykład prób instalacyjnych wtedy, gdy materiały jeszcze nie są wybrane czy nie są dostarczone na budowę. Powoduje to kolejne marnotrawstwa, takie jak oczekiwanie i zapasy.

W celu wyeliminowania nadprodukcji warto określić plan budowy oraz plan pracy maszyn i przeglądy techniczne, a także zorganizować produkcję.

Zapasy na budowie

Magazynowanie na terenie budowlanym materiałów, które nie są niezbędne do pracy w danej chwili, powoduje powstanie zapasów. Materiały te wymagają dodatkowej powierzchni przechowywania, a czasem zostają zniszczone przez przydatek w czasie realizacji zadań.

Głównym działaniem, które usprawni proces, jest ścisła współpraca z dostawcami. Warto też pamiętać o planie budowy oraz organizacji pracy maszyn.

Zbędny transport

Proces budowy jest bezpośrednio powiązany z dostawą materiałów budowlanych. Dotyczy to nie tylko dostaw, ale też przenoszenia i transportu materiałów na terenie budowy. Marnotrawstwo transportu powstaje w przypadku, gdy materiały, wyposażenie lub pracownicy znajdują się na miejscu wcześniej, niż było to zaplanowane. Przenoszenie materiałów budowlanych potrzebnych następnej brygadzie, aby udostępnić miejsce dla przeprowadzenia prac brygadzie poprzedzającej, również jest wskaźnikiem zbędnego transportu.

Wyeliminować tego typu marnotrawstwo można za pomocą współpracy z dostawcami, planowania dostaw (w tym planowanie tras, wyznaczenie dróg transportowych oraz systemy automatycznych przenośników), a także za pomocą przeszkolenia pracowników i organizacji całego procesu.

Oczekiwanie w budownictwie

Na budowie z oczekiwaniem najczęściej spotykamy się wtedy, gdy zatrzymana jest dostawa materiałów, lub ekipa nie jest przygotowana do pracy. Oczekiwanie staje się skutkiem opóźnionej dostawy niezbędnych materiałów, wczesnego zamówienia lub niewykonanych wcześniejszych zadań.

Aby wyeliminować oczekiwanie na terenie budowlanym, trzeba wdrożyć przemyślany system transportu wewnętrznego, współpracować z wiarygodnymi dostawcami i przeszkolić pracowników.

Zbędny ruch

Nadmierny ruch na budowie powstaje w przypadku, gdy pracownicy powinni pokonywać duże odległości w celu odebrania narzędzi lub materiałów do wykonywania zadań. Powinniśmy zadbać o ergonomicznym organizowaniu miejsca pracy oraz systemie automatycznego transportu wewnętrznego.

Zbędne przetwarzanie na terenie budowlanym

Z nadmiernym przetwarzaniem spotykamy się wtedy, gdy wykonywane czynności lub wybrane materiały nie dodają wartości produktowi. Może to być strata materiału, nieoptymalne jego wykorzystanie lub marnowanie energii, pracy ekipy budowlanej oraz czasu pracy maszyn.

Warto pamiętać, że nadmierne przetwarzanie często powstaje w wyniku prób wyeliminowania innych typów marnotrawstwa na budowie. Zredukować zbędne przetwarzanie możemy za pomocą organizacji produkcji, standaryzacji pracy oraz szkoleń dla pracowników. Należy również zwrócić uwagę na czas pracy maszyn, ich stan techniczny oraz uniwersalne wyposażenie miejsc pracy.

Błędy i braki

Wszystkie powstałe braki i błędy skutkują wydłużeniem czasu pracy oraz zwiększeniem kosztów realizacji projektów budowlanych. Działania rozwiązujące powstałe problemy w żaden sposób nie dodają wartości produktowi z punktu widzenia klienta. Trzeba zwrócić uwagę na:

  • Pamiętać o terminach przeglądów technicznych, czasie remontów oraz konserwacji,
  • Organizację produkcji. Pomocnym narzędziem jest standaryzacja pracy, instrukcje stanowiskowe oraz wprowadzenie punktów kontroli jakości,
  • Szkolenia pracowników. Wdrożenie systemu premiowego za nie przekroczenie określonego poziomu braków,
  • Współpracę z wybranymi dostawcami.

Add Comment