Zasada Deminga № 12. Usunięcie barier, które utrudniają odczuwanie dumy z pracy, zrezygnowanie z ocen pracowników

Zasada jest taka, że pracownicy mają być zadowoleni z wykonywanej przez nich pracy. Nikt nie będzie dumny z pracy jeżeli ciągle zachodzą awarie, przestoje lub inne zakłócenia, które mogą powstać podczas wytwarzania produktu lub usługi. Powstanie problemów frustruje nie tylko menadżerów, ale również szeregowych pracowników. Odpowiedzialnością kierownictwa jest usuwanie tych barier i poprawa jakości oraz poprawa jakości i produktywności bez stresu i odczucia strachu. Działania te automatycznie powodują podniesienie dumy personelu.

Każda osoba odgrywa swoją rolę w organizacji i wykonuje swoje zadania. Tak na przykład kierownictwo powinno zadbać o należnym poziomie jakości, menadżer dba o odpowiednim planowaniu zasobów i procesów, a szeregowy pracownik dba o dokładne wykonywanie poleceń lub montowanie odpowiednich części maszyny. Każdy jest elementem przedsiębiorstwa i jest tak samo ważny i ma taki sam wpływ na końcowy wyrób. Usunięcie barier między poszczególnymi szczeblami jest korzystne i efektywne, ponieważ zapewnia płynny przebieg pracy. Zarządzanie przez planowanie zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i środków oraz skuteczność funkcjonowania organizacji.

Jak kreować poczucie dumy z wykonywanej pracy:

  • Świadomość indywidualnego wkładu w życie firmy,
  • Tworzenie wartości,
  • Zaufanie,
  • Spełnienie się i samorealizacja,
  • Docenianie pracowników.

W. E. Deming dużo uwagi poświęca eliminacji nieuczciwego zachowania menadżerów w celu doskonalenia jakości. Niektórzy przełożeni postępują niezgodnie z prawem odstępując od określonych przez kierownictwo celów i standardów zmuszając podwładnych postępować w taki sam sposób. Wtedy zatrudniony odczuwa dyskomfort, bo jest zmuszany do czegoś, co mu nie pasuje. Niektóre czynniki pozbawiają pracowników możliwości wykonywania swoją pracę na najlepszym poziomie, pozbawia to jakości oraz dumy ze swoich działań.

Zobacz też jaka jest trzynasta zasada Deminga.

Add Comment