Zasada Deminga № 11. Wyeliminowanie zarządzania przez cele

W szkole menadżerów uczą, że ludzie najlepiej pracują pod presją, jednak w rzeczywistości widzimy, że faktycznie tak nie jest. Dążąc zrobić jak najwięcej w najkrótszym terminie zapomina się o należnym poziomie jakości.

Znaczne podnoszenie planów ilościowych może powodować nie tylko pogorzenie jakości, ale również powstanie konkurencji między pracownikami i poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie. Jest to niekorzystne dla organizacji, ponieważ może być zakłócona komunikacja w całej firmie, może podwyższyć się poziom stresu u zatrudnionych a to w swojej kolejności doprowadza do zmniejszenia wydajności i upadku jakości. Lepszą decyzją będzie wprowadzenie środków pomocniczych oraz nowych metod zarządzania i metod statystycznych do oceny wszystkich procesów zachodzących podczas wytwarzania produktu lub usługi. Jakość i wydajność mogą być podniesione za pomocą tych metod statystycznych. Zamiast liczb należy zastosować metody wspomagające procesy co prowadzi do poprawy produkcyjności.

Według W. E. Deminga, w przypadku gdy planujemy zadania ilościowe lub określamy cel bez szczególnego zaplanowania sposobu jego realizacji to tak naprawdę nie zarządzamy w należny sposób, tylko możemy sprawić powstanie negatywnych skutków i różnych zakłóceń w procesie. Menadżerowie, którzy działają w systemie Zarządzania Przez Cele (ZPC) mają unikać przekraczania założonych celów. W celu utrzymania stabilnych wyników niektórzy z nich ustalają cele na najniższym poziomie, tym samym ograniczając zainteresowania firmy. ZPC uniemożliwia wzrost efektywności, dlatego warto zwrócić uwagę na Zarządzanie Przez Planowanie (ZPP). Metoda zarządzania przez planowanie obejmuje opracowanie projektu dokładnych działań, które prowadzą do osiągania celów, a także zapewniają wzrost efektywności i jakości.

Zdaniem W. E. Deminga “W nieprzyjaznej atmosferze stworzonej wyznaczeniem zadań ilościowych ludzie nie mają żadnej motywacji do wspomagania kierownictwa. Wymyślone przez siebie usprawnienia utrzymują w tajemnicy. Boją się produkować (świadczyć usługi) więcej. Obawiają się, że kierownictwo zwiększy zadania, gdy pokażą, iż możliwa jest większa produkcja“.

Należy najpierw określić:

  • Przyczyny takiego stosunku do pracy,
  • Co zakłóca pracę,
  • Jakie ma relacje z innymi pracownikami,
  • Czy ma jakieś nieprzyjemne odczucia związane z przebywaniem w miejscu pracy,
  • Czy dokładnie rozumie cele organizacji.

Próbując motywować ludzi do pracy, pracownicy często są poganiani przez kierownictwo, stosowane są również metody nagród i kar. Taki system motywacyjny prowadzi do zakłócenia działania całej organizacji. W takim systemie uważa się, że pracownik w pełni sprawuje kontrolę nad określonym procesem.

Zobacz też jaka jest dwunasta zasada Deminga.

Add Comment