Zasada Deminga № 10. Wyeliminowanie haseł i sloganów

Jeden z elementów zarządzania jakością TQM (Total Quality Management) brzmi następująco: “to nie ludzie robią błędy tylko procesy, w których ci ludzie się znajdują“. Systemy i procesy projektowane są przez kadry zarządzające, dlatego to oni są odpowiedzialni za jakość wytwarzanych produktów lub usług. Pracownicy nie mają wpływy na jakość, znajdując się w ramach systemu. Wprowadzić zmiany i ulepszenia w procesach może tylko kierownictwo.

Niektóre hasła typu „zero defektów” sprawia, że pracownicy odczuwają odpowiedzialność za cały proces oraz za jakość wyrobów, co powoduje również odczucie ogromnej presji i niepokoju. Lepiej nie wykorzystywać takiego typu haseł i sloganów. Skutkuje to możliwym powstanie negatywnych relacji.

Zdaniem W. E. Deminga: “Ujawnianie tego co myśli kierownictwo jest słuszne ale slogany obraźliwe. Jak ktoś może zrobić coś dobrze za pierwszym razem, jeżeli nie wie co ma robić? Jeżeli go nie przeszkolono lub przeszkolono zbyt pośpiesznie; jeżeli narzędzia są tandetne albo materiały nie odpowiadają normom.” W tym przypadku slogan: “Zrób to dobrze za pierwszym razem” jest bezużyteczny lub nawet szkodliwy.

Doskonalenie pracy pracowników powinno się zacząć od zmian w systemach i procesach. Poprawą może być wdrożenie zarządzania projakościowego albo korekty już istniejących narzędzi. Niestety niewielu kierowników woli zacząć zmiany z siebie, przeanalizować swoje działania i znaleźć jakie czynniki oddziaływają niekorzystnie na całą organizację. Stosują oni slogany i hasła, które powinny motywować i zachęcać do pracy, lecz w większości przypadków działają odwrotnie. Czasami kierownictwo żąda od pracowników efektów niemożliwych, wykraczających poda możliwości systemu.

Zobacz też jaka jest jedenasta zasada Deminga.

Add Comment