Zasada Deminga № 9. Przełamanie barier między pionami

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu jakością jest przełamanie barier pomiędzy poszczególnymi działami w organizacji. Wszystkie elementy organizacji powinny współpracować między sobą dla zapewnienia właściwego przepływu pracy. Zadaniem kierownictwa jest wyszukanie barier, które zakłócają proces przepływu informacji. Z razie zakłóceń powinna być zmieniona struktura organizacyjna i wybudowanie relacji między działami. Pomoże to usprawnić komunikację, eliminować straty związane z brakiem optymalizacji lub nadmierną optymalizacją niektórych działów.

Poszczególne działy firmy powinny działać współgrając ze sobą, tworząc tym samym jeden organizm. Krokiem do organizacji takiej pracy jest rezygnacja z pionów, które są niezależne od siebie i działają autonomicznie. Sztabowo-liniowy system zarządzania dziali organizację na piony, sektory i działy, którymi kierują osoby często konkurujące między sobą. Niekiedy jest tak, że poszczególne działy konkurują ze sobą zamiast współpracować, co stwarza trwałe mury między nimi. Wszystkie działy powinny pracować w harmonii, wtedy przedsiębiorstwo jest wydajne i może przynosić większe zyski.

Działy powinny sobie pomagać, a nie obwiniać się nawzajem za stwarzanie problemów. Każdy z nich jest zajęty własnymi problemami, chociaż najczęściej jest to ich wspólny problem, który ma być rozwiązany centralnie poprzez skuteczną wymianę informacji.

Kierownictwo może sobie szkodzić, gdy:

  • Stwarza sytuacje konfliktowe porównując działy i pracowników między sobą,
  • Ustawia każdego w konflikcie sytuacji,
  • Nakłania działy zmagać się ze sobą,
  • Każda jednostka organizacyjna pracuje najlepiej jak potrafi nie zwracając uwagi na inne działy,
  • Każdy przerzuca odpowiedzialność na kogoś innego,
  • Nie starają się unikać oskarżeń w sytuacji, gdy coś idzie sprzecznie ustalonym planom.

Kierownictwo powinno zadbać o to, aby pracownicy mieli świadomość tego, że wytwarzanie produktów i świadczenie usług to system, który wymaga współdziałania wszystkich jego elementów. W. E. Deming uważa, że ludzie muszą współpracować “Powinni być wolni od strachu przed ponoszeniem ryzyka. Mamy zespoły w mojej firmie ale niemal zawsze są one pozbawione prawa do podejmowania ryzyka. Niemal zawsze są krytykowane po zrobieniu czegoś na własną rękę. Nic dziwnego, że tak niewiele udaje się im osiągnąć“.

Zobacz też jaka jest dziesiąta zasada Deminga.

Add Comment